Macau
 

Language Name     
Country
Code
Alternate Language Names

 

Chinese, Cantonese

Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

yue
Chinese, Yue, Cantonese, Vancouver Cantonese, Guangfu, Bobai, Cangwu, Gaolei, Guangzhou, Guinan, Ping, Qinlian, Siyi, Tengxian, Yangjiang, Zhongshan, Gaoyang, Hoisan, Schleiyip, Seiyap, Taishan, Toisan, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Toishanese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng, Trièu Chau

 

Chinese, Mandarin

Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

cmn
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese

 

Chinese, Mandarin (simplified)

Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

cmn
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese

 

 

Taiwanese (Min Nan)

Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

nan
Hainan, Hokkien, Teochew, Chaochow, Fujian, Tiuchiu, Chinese, Min Nan, Banlamgi, Min Nan, Minnan, Chao-Shan, Leizhou, Longdu, Mai, Quanzhou, Shantou, Xiamen, Zhangzhou, Zhenan Min, Amoy, Changchew, Chaozhou, Chinchew, Choushan, Hainanese, Lei Hua, Li Hua, Qiongwen Hua, Swatow, Wenchang, Southern Min, Chiu Chao, Tiu Chiu, Teochiu, Fujianese, Fukienese, Teochow, Taechew, Min Nam, Fukien, Techu, Chaenzo, Sanso, Bân-lâm-gú, Taiwanese, Hokkien Amoy


ScriptureEarth.org