help

Brunei

 

Language Name     
Country
Code
Alternate Language Names

 

Chinese, Cantonese

Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

yue
粤语, 粵語‎ (Yueyu), Chinese, Yue, Cantonese, Vancouver Cantonese, Guangfu, Bobai, Cangwu, Gaolei, Guangzhou, Guinan, Ping, Qinlian, Siyi, Tengxian, Yangjiang, Zhongshan, Gaoyang, Hoisan, Schleiyip, Seiyap, Taishan, Toisan, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Toishanese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng, Trièu Chau

 

Chinese, Foochow

Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand

cdo
平話‎ (Bangua), 闽东话‎ (Mindongyu), Foochow, Chinese, Min Dong, Fuzhou, Fuchow, Guxhou, Eastern Min, Xinghua, Hsinghua, Hokchiu, Min Dong

 

Chinese, Mandarin

Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

cmn
中國語文, Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese

 

Chinese, Mandarin (simplified)

Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

cmn
中国语文, Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese

 

Hakka

Brunei, Cambodia, China, French Guiana, French Polynesia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Panama, Singapore, Suriname, Taiwan, Thailand

hak
客家話‎ (Hakkafa), 客家语, Chinese, Hakka, Changting, Hailu, Huayang, Huizhou, Ning-Long, Pingdong, Tingzhou, Tonggu, Yue-Tai, Yuebei, Yuezhong, Yugui, Longnan, Meixian, Min-Ke, Raoping, Taiwan Kejia, Hokka, Ke, Kechia, Kejia, Majiahua, Tu Guangdonghua, Xinminhua, Her Po, Loong Chun, Kehia, Kek, Khek, Sanhsien, Hi-Lu, Hoilluk, Hoiluk, Shi Xien, Shigen, Shixien

 

Iban

Brunei, Indonesia, Malaysia

iba
Iban Sabah, Sea Dayak, Batang Lupar, Bugau, Sea Dayak, Desa, Kantu', Ketungau, Air Tabun, Banjur, Demam, Maung, Sebaru', Sekapat, Seklau, Sesat, Sigarau, Dau, Lemanak, Skrang, Ulu Ai, Undup, Jaku Iban

 

Lun Bawang - Lun Dayah

Brunei, Indonesia, Malaysia

lnd
Long Iluk, Lun Ba, Trusan, Lun Bawang, Buri tau, Buri' Lun Bawang, Buri' Lun Dayeh, Lun Daya, Lun Dayah, Lun Daye, Lun Dayoh, Lundaya, Southern Murut, Papadi, Long Bawan, Sarawak Murut, Lun Dayeh, Lundaya Putuk, Lundayeh, Lepu Potong, Padas, Lawas, Limbang, Lun Lod, Lundayu

 

Malay, Standard

Brunei, Malaysia, Singapore

zsm
Bahasa Malaysia, Formal Malay, Malay, Malayu, Melayu, Melayu Baku, Bahasa Malayu

 

Penan, Eastern

Brunei, Malaysia

pez
Bok Penan, Jelalong Penan, Nibong, Penan Gang, Penan Lanying, Penan Lusong, Penan Silat, Sipeng, Bok, Gang, Lusong, Nibon, Penan Nibong, Speng, Penan Apoh

 

Taiwanese (Min Nan)

Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand

nan
闽南语‎ (Minnanyu), Hainan, Hokkien, Teochew, Chaochow, Fujian, Tiuchiu, Chinese, Min Nan, Banlamgi, Min Nan, Minnan, Chao-Shan, Leizhou, Longdu, Mai, Quanzhou, Shantou, Xiamen, Zhangzhou, Zhenan Min, Amoy, Changchew, Chaozhou, Chinchew, Choushan, Hainanese, Lei Hua, Li Hua, Qiongwen Hua, Swatow, Wenchang, Southern Min, Chiu Chao, Tiu Chiu, Teochiu, Fujianese, Fukienese, Teochow, Taechew, Min Nam, Fukien, Techu, Chaenzo, Sanso, Bân-lâm-gú, Taiwanese, Hokkien Amoy


ScriptureEarth.org