Olompa wa Yuunusa
2
1 Ari mmatthupo wa swi, ye khwaaza olompa anshukhurwelaka Nnyizinku awe:
 
2 “Nhuzuni mwaka kankhuweliye Nnyizinku,
na aakijipwiye.
Mithili za ahera kaakhuwiye
na waasiiliye huula yaka.
3 Waakitupweeziye mpahari wa wiichamo,
nkatthi wa khilintti,
nziko wa maati khukizukulela,
na mawipi awo khukikhutela.
4 Miiyo khulupa yoori keekareliwa peeti-wene
na omaasho wawo weeyo Nnyizinku.
Kinta kirutele woona theenya
nyuupa yawo yoottakatthiifu?
5 Maati khukifiya vakhulo,
khilintti khukizukulela
na mirawa khukizokonzela eeshwa yaka.
6 Khuzama mpakha vanchina la nyaako,
tuniya ya vathi, puuro enimfukelaaye ntthu khwa siikhu zooshi.
Ila weeyo Mbwanaaka Nnyizinku khuusuru nafusi yaka
nkhapuri mphule.
7 Wakathi kaari osaleelaavo ofwa,
koofikhiriye weeyo Nnyizinku,
khuuperekheza lompa yaka,
yoori efiye nnyupa mwawo woottakatthiifu.
 
8 Apale anaputwaaye sanamu zoohiina fwayita,
antarawu tthakaraka ya Nnyizinku.
9 Ila miiyo kinteela wuushukhurwela Nnyizinku
na maliipo a siifwa na owinkha twaha,
na kinteela oretta eti kaahitiyeeyo,
maana nusura ti yaawo weeyo Nnyizinku.”
 
10 Aphano, Nnyizinku khuruma swi etile, yoori yanchuwe Yuunusa nshini wa nttima.