Mirumo Khumi
20
1 Nluku alupa mattakhuzi ooshi apa araka: 2 “Miiyo ki Nnyizinku, Nluku awo, kuulaziyeeyo nti wa Misuri ohali waarettiweewo omwiitthwaana. 3 Ohiiyane miluku mikina omaasho waka miiyo. 4 Ohijaattalele sanamu wala ratarato ya etthu ya otulu wala ya vathi ama vathi a mmaati. 5 Ohikokhorele wala ohaaputu, maana Miiyo ki Nnyizinku, Nluku awo; kintakha wiiye waka paasi, kinoonaaye twampi za apaapa na kifikhirelaka twampi zaya khwa aana aya mpakha khapila ya ttaatthu ama yanne ya apale aari okiphiirisaaye, 6 ila kintthantta na tthakaraka mpakha khapila alufu epile zinikiphetaaye na zinshututelaaye mirumo zaka. 7 Ohilupe nzina la Nnyizinku Nluku awo mahala, maana Nnyizinku khanlawa onlikha ahinhukhumweeni otule anlupaaye nzina lawe mahala. 8 Wuupuwele Saapatu yoori siikhu ttakatthiifu. 9 Ona yookhola khaazi zawo zooshi siikhu sitha, 10 ila siikhu ya saapa Saapatu ti yomwinkha Nnyizinku Nluku awo, siikhu yaya eti ohikhole hatha khaazi moote, waaza weeyo, mwanawo wa nlume ama wankha, wala mwiitthwaana awo wala njaazi awo, wala nyama zawo wala aletto ariiye nlikokoro mwawo. 11 Maana khwa siikhu sitha, Nnyizinku eetta wumpa pinku na vathi, pahari na vitthu zooshi ziriimo, ila Saapatu khuvumula. Paata ya toowo, Nnyizinku khuparikhiya Saapatu ya etile na khuttakatthisa. 12 Onshitahi papaawo na mamaawo, yoori wiikhale siikhu zawaatta vathi apha Nnyizinku, Nluku awo awinkhiyeeyo. 13 Ohuule. 14 Ohiraruwe. 15 Ohiiye. 16 Ohinlokoveze nzaawo. 17 Ohilazele omaashokopho vaje wa nzaawo, wala muukha wa nzaawo, wala amwiitthwaana ama ajaazi awe, wala mompe zawe ama puuru zawe na wala etthu moote etile yiiyiye yawe.”
Atthu a Ezirayiilu wawaapatthiye woova
18 Wakathi atthu apale aari osiilaavo taari na ozerima na ovuma wa nlope na khoona mwaako olazaka loosi, ooshi khusala athukumela mpakha osusela petiwene. 19 Khumuuza Munsa yoori: “Weeyo ottakhulane ye, fweeyo nintta osiila. Ila Nluku amana attakhulana fweeyo nintta ofwa.”
20 Munsa khuwooza atthu apale yoori: “Mwihoove! Nluku aateeliye oweezani, yoori mwisala mwimoova na ooweraweriseni twampi.”
21 Ila atthu apale nalelo khwiiya peetiwene, Munsa khusala avira aattamelaka liwiku ntthile looriipa aariivo Nluku.
Kano monkoni wa alitaari wa Nnyizinku
22 Nnyizinku khumuuza Munsa yoori: “Owooze meezirayiilu mattakhuzi apa yoori: ‘Mweeyo moona na maasho enu yoori pinkuuni kattakhulana mweeyo. 23 Mwihaattale miluku za feeta wala miluku za tahapu yoori mwikiphakanyane.
24 Mwikaattalele alitaari wa mattophe mwirettevo twaha ya olukuziwa na zaakha za heeri, pwittipwitthi na mompe zenu wakhula vahali mwinrettaavo nka mwifikhirelaka nzina laka, kintta wuuteelani mweeyo na kuparikhiyeni. 25 Amana mwikijekela alitaari wa mawe mwihinjekane mawe ooshijaniwa zaana, eeyaru mawe awaattaliwa saana mwintta onkufurwela. 26 Mwihinwele na shikatta alitaari aka amana mwinjekaka, maana mwintta onfulamela.