Líburu lúma Mudún
5
1 Ábati naríjin ában líburu lújaburugu Búngiu le ñúnbei luágu lála,
abǘrüjoúatu líburu tugúya turágeirugu lúma tigíbuagu,
darúatu láu sédü séyu.
2 Ába naríjin ában ánjeli gabáfuti,
ába lálügüdajan láu umálali reínti.
—¿Ca garíchabei lun ladárarunun líburu lúma lun lajeíridunun tiséyun?
3 Úati ni ában garíchati lun ladárarunun líburu tugúya,
ni íbini lun laríjin tuágun,
ni siélu,
ni múarugu,
ni lábugiñe múa,
úati ni ában garíchati.
4 Ába nayájun sarágu ladǘga úa lan ni ában garíchati lun ladárarunun líburu tugúya,
ni lun lalíijanun,
ni íbini lun laríjinun.
5 Ábati laríñagun ában jádaangiñe weíyaaña mútu nun.
—Jebé bayájun,
ladǘga Jesucrístu,
le “liñún” le jádaangiñebei ladǘgawagun Judá,
le linébaanfan urúei Davíd,
sirígua láali wuríbani lun gayára lan ladárarunun líburu lúma lun lajeíriduni sédü tiséyun.
6 Lamídaanguati lála Búngiu jáma gádürü cátaña gabágaritiña jagía jáma weíyaaña mútu jagía,
ába naríjin ában Mudún rára,
camá jamuga áfarúaali.
Sédüñein ligáanchun,
sédü lágu,
águu buri ligía,
láni Búngiu sédü Espíritugu ja oúnajoúbaña lídoun sun uboú.
7 Ñǘbinti Mudún ligía,
le Jesucrístubei,
ába lanǘgünun líburu tugúya lújaburugugiñe Búngiu.
8 Dan le lárügüdünbarun líburu,
ába jájuduragun gádürü cátaña gabágaritiña jagía jáma wein-gádürü weíyaaña mútu jagía ligíbugiñe.
Cáda ában jádaangiñe weíyaaña mútu jagía,
ñíñoun ában gidára lúma,
lúma cópu le gólu buin láu cupáli,
le liyáwabei jayúmuragun lánigu Búngiu.
9 Niján urému iséri le jerémujabei.
Garíchatibu lun banǘgünun líburu,
lun bajeíridunun tiséyun,
ladǘga áfarúa ban,
ába bagáñijaniña gürígia lídaangiñe sun rása,
sun luwúyeri dimúrei,
fulásu lúma néchaani.
10 Adǘga báña urúeigumé jáma fádirigumé
lun jesériwidun lun Wabúngiute,
lúma lun jagúmadijan uboúagu.
11 Lídan le naríagun,
ába nagáambuni jamálali sarágu ánjeligu geyégu láu lála lúma geyégu jáu cátaña gabágaritiña jagía,
jáma weíyaaña mútu jagía.
Ñíñanu míñun míñun ánjeligu,
12 jaríñaga láu umálali jéreti.
Yúuti ubáfu lúma irísini,
subúdi lúma érei,
uweíriguni lúma inébesei,
lúma eteíngiruni lun Jesucrístu,
Mudún le áfarúbei.
13 Agáamba numúti gíñe jaríñaguni sun cátei le ladǘgübei Búngiu siélu,
le múarugubei,
le lábugiñebei múa,
lúma le baránajabei,
lúma sun cátei lé buri lídaanbei.
Rúalá eteíngiruni,
inébesei,
uweíriguni,
lúma ubáfu
lun Búngiu le ñúnbei luágu lála,
lúma lun Mudún,
lun sun dan.
14 Ába jaríñagun gádürü cátaña gabágaritiña jagía.
—¡Ítaralá!
Ába jájuduragun wein-gádürü weíyaaña mútu jagía ligíbugiñe le gabágaribei lun sun dan.