Wagáñeiruni wuríbu lúma uboú
5
1 Sun ja afiñebaña luágu Jesúsu lan Crístubei le loúnajabei Búngiu,
jagía lirájüñübaña Búngiu,
áni sun ja jínsiñejabubaña lun Wáguchi Búngiu jínsiñejabubaña gíñe joun lirájüñü Wáguchi Búngiu.
2 Subúdi wamúti luágu dan lan le jínsiñe lan Búngiu woun áni adǘga wameí le lubeíbei,
jínsiñe jamá gíñe lirájüñü Búngiu woun.
3 Ladügǘniwa le lubeíbei Búngiu,
ligía ínsiñejabunibei lun,
áni majǘrüti lugúmadin,
4 lugúndun sun le liraǘbei Búngiu,
mabáfuti cátei lánina uboú luágu.
Wafíñen,
ligía cátei le íchigubei ubáfu woun lun wagáñeirun luágu cátei lánina uboú.
5 Le afíñebei luágu Jesúsu lan Liraǘbei Búngiu,
ligía rügǘñein gayára lagáñeirun luágu cátei lánina uboú.
Geféenwa lan luágu Liraǘ Búngiu
6 Jesucrístu ligía ñǘbinbei láu bián seíni luágu ligía lan Liraǘbei Búngiu.
bián seíni ligía,
dúna le lánina labásterun,
lúma jítaü le lánina loúnwen.
Mámarügü láu dúna,
láu dúna lúma jítaü.
Áni Sífiri Sándu guánarügü geféenti luágu cátei le,
ligía arúfudubalin sun inárüni woun.
7 Añájein ǘrüwa geféentiña luágu cátei le siélu.
Búngiu Úguchili,
Búngiu Irájü,
lúma Búngiu Sífiri Sándu,
áni ában méme jagía,
8 níjein gíñe ǘrüwa cátei geféenti múarugu luágu Jesúsu lan Liraǘbei Búngiu.
Sífiri Sándu,
dúna le lánina labásterun Jesúsu,
lúma jítaü le lánina loúnwen.
9 Resíbi wamúti le jaríñagubei wügǘriña,
gúbuméti lúnti lan werésibiruni le laríñagubei Búngiu guánarügü luágu Liraǘ lan Jesucrístu.
10 Le afíñeti luágu cátei le,
choúru lumúti tídan lanígi luágu inárüni lan,
le mafíñebei,
adǘga lumúti Búngiu camá yéeti,
lugúndun mafíñen lan luágu le laríñagubei Búngiu luágu Liraǘ.
11 Le laríñagubei Búngiu,
luágu rújali lan ibágari magúmuchaditi woun,
áni lídaangiñe lan Liraǘ liábin ibágari ligía.
12 Le níjeinbei Liraǘ Búngiu lúma,
níjein gíñe ibágari le lúma,
ánjeinti le úabei Liraǘ Búngiu lúma,
úati gíñe ibágari le lúma.
Lagúmujoún buri lerérun Juan tídan gárada to
13 Nabǘrüjañein cátei le jun,
jugúya le afíñebei luágu Liraǘ Búngiu,
lun jasúbudiruni luágu gabágari jumá le magúmuchaditi.
14 Jeménigitiwa luágu Búngiu,
lugúndun subúdi wamúti luágu ánjawa lan amúriaja furúmieguarügü cátei queísi labúseerun,
lagáambubadiwa.
15 Áni ítara quei wasúbudiruni luágu agáamba láni Búngiu wayúmuragun,
subúdi wamúti gíñe luágu loúnabubadiwa lan.
16 Ánjein aríja ában gürígia luágu ladǘgüña lan ában libíri ában figoú le mámabei lúnti lanǘgüni lídoun féridi lun sun dan,
lúnti layúmuragun lun Búngiu,
ábame líchugun Búngiu ibágari lun gürígia ligía.
Níjein figoú anǘgüti gürígia lídoun féridi magúmuchaditi,
málati lun layúmurawagúniwa lun Búngiu luágu figoú ligía.
17 Sun wuríbani figoú,
máma sun figoú lun lanǘgüni gürígia lídoun féridi magúmuchaditi.
18 Subúdi wamúti luágu gürígia lan le anǘgübalin Búngiu queísi Lúguchi,
meíbugunti lídan figoú,
lugúndun toúnigi lumúti Liraǘ Búngiu,
siñáti ladǘgün Máfia ni cáta lun.
19 Subúdi wamúti luágu lánigu wamá Búngiu,
luágu lábugiñeñanu lan lubáfu Máfia sun ja lánigubaña uboú.
20 Subúdi wamúti gíñe luágu ñǘbinjali lan Liraǘ Búngiu uboúagun,
áni rújali lan gunfaráandaü woun lun wasúbudiruni Búngiu le tímatimaati.
Wabágariduña le tímatimaati lídan ában lúma Búngiu,
queísi lídaañadiwa lan ában lúma Liraǘ,
le Jesucrístubei.
Ligía Búngiubei le tímatimaati,
ligía gíñe le íchugubei ibágari le magúmuchaditi woun.
21 Nirájüñü,
mafálara jumáña búngiugu ja mámabaña Búngiu.
Ítaralá.