Lirájüñü Búngiu
3
1 Aríja jumá luweírin wínsiñe lun Búngiu Úguchili,
darí lun gayára lan lagúarúniwa woun “lirájüñü Búngiu”,
áni inárüni luágu lirájüñü wamá.
Ligía siñá jabáliwa lánigu uboú gunfaráanda lugúndun ibídiñetí meja Jesucrístu joun lídan linárün cátei dán meja le ya lan uboúagu.
2 Nidújeñu jínsiñetiña nun,
lirájüñüjadíwa Búngiu guetó,
áni marúfudúngili woun cátabadiwa lan lídaanme lagúmujoún,
subúdirügü wamúti luágu dánme lan le lagíribudun Crístu,
ítara wába lan quei ligía,
lugúndun waríjubei ítara quei lubeí.
3 Áni sun le agúrabajabálin buri cátei le,
jarúmagüda lumúti ligáburi ítara quei jarúma lan ligáburi Crístu.
4 Ánjeinti sun le afígounjabei,
dürǘgua lumúti lilúrudun Búngiu,
lugúndun luágu cátei figoúbei ladǘraawagún lilúrudun Búngiu.
5 Subúdi jumáali luágu lun lan lagídaruni Jesucrístu wafígoun liábin uboúagun,
luágu gíñe úa lan ni murúsun figoú luágu.
6 Sun lubeíti le lídaanbei ában lúma,
máma lídaañein figoú,
áni sun le lídaanbei figoú,
maríjin lágili Jesucrístu,
masúbudirun lágili gíñe.
7 Nirájüñü,
mayéedawagua jumá,
ában gürígia richáguati ligíbugiñe Búngiu adǘga lumúti le richábei,
queísi richágua lan Jesucrístu.
8 Ánjeinti le eíbugubei lídan figoú,
lánigu Máfia,
lugúndun afígoujati Máfia lúmagiñe furúmiñeti dan,
ába liábin Liraǘ Búngiu lun lagǘnrinchaguni luwádigimari Máfia.
9 Úati ni ában le liraǘti Búngiu asígiruti lídan figoú,
lugúndun níjein ibágari le líchugubei Búngiu lun lídan,
siñáti lasígirun lídan figoú lugúndun liraǘ lan Búngiu.
10 Subúdiwati cátaña lan lirájüñübaña Búngiu lúma cátaña lan lirájüñübaña Máfia,
lugúndun furúmieguarügü le madǘgünbalin le buídubei,
o mínsiñejabu lan lun lidúje lueígiñe Jesucrístu,
máma lánigu Búngiu.
Jínsiñe jamá wíbirigu woun
11 Niján ugánu le jagáambubei lúmagiñe furúmiñeti dan.
lun jínsiñegua wamá wámagua.
12 Moún lumuti ítara wamá quei Caín,
lé meja lánigubei Máfia,
ába láfaruni lamúlen.
¿Cági ueígiñe láfarei?
Lugúndun wuríba lán meja le ladǘgübei Caín,
áni buíti le ladǘgübei lamúlen,
ligía lagímugajanbei.
13 Nidújeñu,
maweíridalá janígi ánjaün eyéreeguda joun lánigu uboú.
14 Wagía,
ítara wáña meja queísi jiláaña,
guetó ibíjaadiwa ibágari magúmuchaditi,
áni subúdi wamúti líra lugúndun jínsiñetiña wadújeñu lueígiñe Jesucrístu woun.
Le mínsiñejabuti lun lidúje,
jiláñu mémegili.
15 Sun le iyéreejabubei lun libíri,
gáfarajati,
áni subúdi jumúti luágu úa lan ni ában gáfarajati lun gayára lan gabágari lan le magúmuchaditi.
16 Subúdi wamúti cátei lan ísiñenibei.
luágu líchuguni Jesucrístu libágari wawágu.
Lúnti giñéti wánjarun lun wíchuguni wabágari jawágu wíbirigu.
17 Ánjein níjein lubeí lúma ában gürígia lun lawínwandun,
áni laríja luágu níjein lan lemégeirun lidúje áni míderagun lumúti,
¿ída lubági níjein lan ínsiñeni tídan lanígi lun Búngiu?
18 Nirájüñü,
moún lumuti wayumárurügü lan wínsiñejabu,
lúnti ában lan ínsiñejabuni le gumúti,
lun larijín lídan cátei le wadǘgübei.
Eménigini ligíbugiñe Búngiu
19 Ánjawa jínsiñejabu le gumúti,
gayáraabei wasúbudiruni luágu lánina wamá afíñeni le inárüntibei,
gayáraabei gíñe wasúbudiruni luágu buídu lan weréderun ligíbugiñe Búngiu.
20 Ánjoun jamúga íchiga wanígi dúru wawágu luágu som cátei,
subúditimaati luáguti dúru ligía lun Búngiu,
lugúndun subúdi lan sun cátei lun.
21 Ánjoun madárirun wanígi dúru wawágu,
nidújeñu,
gayáraabei wayábin ligíbugiñe Búngiu láu weménigi luágu,
22 luágu líchugubei lan sun le wamúriajabei lúma woun,
lugúndun gúnfulijadiwa láu lugúmadin áni adǘga wamáali le áubei lagúndaara.
23 Lugúmadin Búngiu,
lun wafíñerun luágu Jesucrístu le Liraǘ,
lun gíñe jínsiñegua wamá wámagua queísi meja laríñaguni Jesúsu woun.
24 Ja agúnfulirubaña láu lugúmadin Búngiu agánawatiña lídan Búngiu,
agánawa ligía Búngiu jádan.
Subúdi wamúti luágu agánawa lan wádan luágu Sífiri Sándu le rúlaalíbei woun.