Ewéridijani joun rísitiña
5
1 ¡Agáamba jumeí cátei le,
jugúya rísitiña le wuríbabei igáburi!
Chülǘjali óra lun jayájuajan,
wágua jugúyame luágu buri lamíselu le lúnbei jasúfuriruni.
2 Ñaláali buri jirísin,
jou jamáaru jamútiri janáangun to fínuboun.
3 Gájüjali jigólun lúma jáni pláta,
áni láu cátei méme le,
arijúati jarǘgüren,
ábame jagǘnrinchawagún lueígiñe camá jamuga láu wátu geméti.
Oúndaraguaadün sarágu irísini lídoun buri lagúmujoún dan le.
4 ¿Ánti fáyeiti le míchu jubeí joun ja ñadágimeinbalin jichári?
Ánjein jamúga gayáraati,
lagúajaña jamúga fáyeiti ligía luágu jidúnrun,
agáamba láali Búngiu jamúriajan ñadágimeintiña jagía juágu.
5 Rúguaadün júngua lun ában ibágari lánina wéndei lúma ugúndani ya uboúagu,
ibíja jumáali sun le jabúseerúbei quei jadíbunedagüdǘniwa anímaalu lubá jáfarun,
yaráfaali gíñe jagǘnrinchawagún sun jugúya.
6 Rújadün jadúnrun ja madúnrunbaña,
áfaragua jumáña jilágubei,
madǘgünga jagía ni cáta le lébuna jáfaraguniña.
Gurásu lúma ayúmuraguni lun Búngiu
7 Ligía lubeíti,
nidújeñu,
gagúraasun jumá daríme liábin Wabúreme Jesúsu.
Ábunaguti le agúrabubei ladǘgün alúbajani buíti,
lúnti lagúrabajani furúmiñeti júya luágun líla linádirigu lúma lagúmujoún júya luágun lun láfunadun.
8 Gagúraasun jumá gíñe,
máburujan ligíame jarǘna,
lugúndun madíseeli liábin Wabúreme.
9 Nidújeñu,
mequéjera jumá jawágu jidújeñu lueígiñe Jesucrístu,
magúserawagüdǘn jumámuga,
yaráfaali lidáani Búngiu lun lagúseragüdün.
10 Nidújeñu,
barǘ jumaña profétagu já meja adímurejabaña lídan líri Wabúreme queísi ában jémpulu lánina gurásu luágu asúfuriruni.
11 Wagía,
barǘ wamutiña ja awándubalin asúfuriruni queísi gürígia gúndaatiña.
Agáambaadün luágu lugúraasun Job,
áni subúdi jumáali gíñe ída líña lan fuleísei láni Búngiu lagúmujoún óra,
lugúndun areídati Búngiu,
gudémejabu.
12 Loúgiñe sun cátei,
nidújeñu,
máfiñura jumá ni luágu líri siélu,
ni luágu líri múa,
ni láu ámu luwúyeri áfiñuruni lun jachoúruruni jerérun.
Dánme le jaríñagun “ánja”,
lun ánja lan,
dánme gíñe le jaríñagun “uá”,
lun gíñe uá lan,
míchugun lámuga Búngiu jidúnrun.
13 Ánjein lasúfuriruña lubeí ában jídaangiñe,
lúnti layúmuragun lun Búngiu.
14 Ánjein sándiñein lubeí,
lúnti lagúarun joun tábutigu ligílisi lun jayúmuragun lun Búngiu luágu,
lúma lun jájurudaguni láu áili lídan líri Wabúreme.
15 Dánmeti le jayúmuragun láu afíñeni,
ábame lareídagun sánditi,
áni ánjein gíñe afígounjaali lubeí,
ferúdunawabei lifígoun.
16 Ligía,
gúfese jumeí lubeí jifígoun joun jidújeñu lueígiñe Jesucrístu,
áni ayúmuragua jugúyame jawágu lun jareídagun.
Weíriti lubáfu ayúmuraguni lun Búngiu le ladǘgübei gürígia le buíti táu sun lanígi.
17 Proféta Elías ában meja wügǘri quei wagía,
dan le lamúriajanbei lídan layúmuragun lun Búngiu lun májuyun lan júya,
reídeiti júya májuyunga ǘrüwa-irúmu-dimí.
18 Lárigiñe,
dánya le layúmuragun,
ábaya lájuyun júya,
ábaya tájüchün sun inádirigu uboúagu.
19 Nidújeñu,
ánjein egéyeda ában jídaangiñe lueí ǘma le richábei,
liábin ámu lun lagíribudagüdüni,
20 subúdi jumeí luágu furúmieguarügü lan agíribudagüdüti le afígounjabei lídaangiñe luríban lémeri,
lasálbaruboun lan luwáni afígounjati ligía lueí tídin máfiougati,
áni ferúdunagüdaleíme sarágu lifígoun gürígia lé yebe acháragadubei.