6
1 Wagía,
queísi ñadágimeintiña úara lúma Búngiu,
ayúmuraguatiwa jun lun jarúfuduni láu lubuídun jigáburi luágu máma lan luágu ni cáta jerésibirei lareíni Búngiu jun.
2 Laríñajare Búngiu tídan Lerérun.
Nagáambubei bagúajan nun lídan nidáani lun fuleíseijabu nan joun gürígia,
níderagubadibu lídan nuwéyuri lun nasálbarun gürígia.
Chülǘjali lidáani Búngiu lun fuleíseijabu lan joun gürígia,
niján buri wéyu le luwéyuribei Búngiu lun lasálbaruniña gürígia.
3 Áfaaguatiwa lun úaragua lan wagáburi lúma wapúrichijan,
lueí jamúga jeréderúniwa gürígia lueí jagáambuníwa.
Mabúseerúntiwa jamúga wanǘgün minébesei lun luwádigimari Búngiu láu wagáburi,
4 busénrügütiwa warúfuduni lídan sun cátei luágu esériwidutiña lan lun Búngiu wagía,
láu luweírin wagúraasun lun wawánduni asúfuriruni,
mégei,
lúma lénreengúnga.
5 Beíjamaadíwa,
dáüjamáwa,
ínchajoúatiña gürígia lun jeíbaajaníwa,
jéreti wawádigimari lun Búngiu darí lun wasándirun oúnwenbun lubúcha uágu.
Reídeijadiwa marúmugunga,
áfaaga wagía ilámaü.
6 Arúfuda wamúti gíñe luágu esériwidutiña lan lun Búngiu wagía láu larúman wabágari,
láu lisúbudin linárün Búngiu woun,
láu wagúraasun lúma wareíni,
láu warúfuduni lubáfu Sífiri Sándu le wádaanbei,
láu wínsiñejabu le tímatimaati,
7 láu wáni ugánu le lánina inárüni,
lúma láu lubáfu Búngiu wádan.
Yúsu wamúti lárumatena lubuídun ibágari,
dándu lun woúdin jabároun wáganiñu quei lun waráramuniña dan le jayábin wabároun.
8 Níjein dan ibíjatiwa inébesei,
níjein dan anábawaguatiwa.
Níjein dan adímurejoúati buídu wawágu,
níjein dan adímurejoúati wuríbati.
Níjein dan,
oúsera jamútiwa quei yéetiña,
níjein dan quei wügǘriña ja aríñagutiña inárüni.
9 Níjein dan,
oúsera jamútiwa quei ibídiñewatiña,
níjein dan quei subúdiwatiña buídu,
níjein dan,
agúrabañu wáña lan woúnwen,
awánjagua wínwanlu,
ígirati Búngiu lun wasúfurirun,
lun wafúnrendeirun lídaangiñe,
10 moúnwentiwa lídaangiñe asúfuriruni ligía.
Láu sun níjein lan cátei lun lírudaguagüdüníwa,
níjein gíñe ugúndani lúmagiñe Búngiu tídan wanígi.
Láu sun gudéme wamá según uboú,
aríñagatiwa joun gürígia luágu irísini inárüniti le gayáraabei jadáriruni lídan Jesucrístu,
láu sun úa lan ni cáta wáma según jarítagun lánigu uboú,
ibíja wamúti sun cátei lídaangiñe Crístu.
11 Wadújeñu Coríntona,
adímurejaadina jun láu furáangu,
dará náaru nanígi jun le gumúti,
le luweírin jínsiñe nun.
12 Masáansiragúnti wínsiñejabu jun,
láu sun afíñetina luágu sáansigua lan jínsiñejabu woun.
13 Ayúmuraguatina jun quei layúmuragun ában úguchili joun lirájüñü lun jínsiñejabu jumá woun le gumúti,
queísi wínsiñejabu jun.
Aganoúati Búngiu wádan
14 Magámarida jumá gürígia ja mafíñetiña luágu Crístu,
lugúndun janǘgüba ában ibágari le múaraanti.
Mamádaguati ísuruni lúma wuríbani,
siñáti gíñe gamádagua lan larúgounga lúma lubúriga.
15 Siñáti níjein lan úarani lídan Crístu lúma Máfia,
siñáti gíñe lúaradun ában afíñeti luágu Crístu lúma ában le mafíñeti.
16 Siñáti gadǘnama jamá sándu tídan lúban Búngiu,
áni lúban Búngiu le wínwanbei wagía,
quei laríñagun Búngiu guánarügü.
Naganoúba jagánagua,
eíbuga áume jagánagua,
áuba Jabúngiute,
jagíame nánigu.
17 Ligía gíñe laríñagunbei Wabúreme Búngiu.
Furíjuma jagánaguagiñe ja mafíñebaña nuágu,
díse jumá jaweí,
líña Jabúreme.
Mádaragua jumá júngua lídoun le wíyebei.
Ábame nerésibirunün,
18 ábame ában nan úguchili jun,
jugúyame nirájüñü,
líña laríñagun Jabúreme,
le Súnti Gabáfu.