5
1 Subúdi wamúti lubeíti luágu gayára lan woúnwen lubáragiñe lagíribudun Jesucrístu uboúagun,
gayáraati loúnwen wágubu quei teíguadun ában múna weíyaaru.
Ánjein asúsereda,
subúdi wamúti luágu aráanseeli lan Búngiu lun líchugun ában iséri úgubu woun lun wabágaridun láu,
siélu,
lun sun dan.
Úgubume ligía,
mámabei lánina uboú quei ában múna adügǘtu láu újabu,
ábanbei úgubu lánina siélu.
2 Buchá wawágu láu úgubu le wawágubei guetó,
buséntiwa jamúga tadáurawagún wawáni láu iséri wágubu le lánina siélu.
3 Láume iséri úgubu ligía wawágu,
mítaranbádiwa quei uwáni to úati úgubu táu.
4 Sun awánja lan abágarida láu úgubu le wawágubei,
darítiwa mégeiti luágu,
sandígua wagía woúngua láu idíjeri.
Máma jamúga wabúseeruña woúnwen lun weréderun quei uwáni úouga úgubu táu,
le wabúseerubei,
lun lasáansiragun wágubu le gagúmuchadibei furése furése lídoun wágubu le magúmuchadibei,
moúnwenga wagía.
5 Búngiu aráanserubaliwa lun gabágari wamá le magúmuchaditi,
áni rúlaali Sífiri Sándu woun queísi larúfudajan luágu ítara lúba lan.
6 Gúndaatiwa lubeíti súnwandan,
láu sun subúdi wamá luágu sun lan awánjagua lan uboúagu abágarida lídan wágubu,
boúgudiñadiwa lan tueí wában yágüta siélu,
máma lan lúmañadiwa Wabúreme.
7 Ya uboúagu,
siñáti waríjini Crístu,
gayáraarügüti wafíñerun luágu.
8 Gúndaatiwa láu furúmieguarügü cátei le gádaanbaliwa,
láu sun jamúga jímein wamáni lun wígiruni ibágari le ya uboúagu lun woúdin agánawa lúma Wabúreme Jesucrístu siélu.
9 Ligía wáfaagunbei lun wadǘgüni lugúndan Wabúreme súnwandan,
ya wagía yebe uboúagu,
yágüta wagía yebe siélu.
10 Lugúndun sun wagía,
waráramuba ligíbugiñe Crístu lun werésibiruni cáda ában le lúnbei werésibiruni,
según buíti o wuríbati lé meja wadǘgübei dán meja le uboúagugidiwa.
Ugánu lánina darángilaü
11 Ligía,
quei subúdi wabálin lanúfudewa lueí lagúseragüdün Wabúreme,
áfaaguatiwa lun wafíñeragüdüniña sun gürígia.
Subúdi láali Búngiu cátawa lan,
áni agúrabatina lun gíñe subúdi jumáni.
12 Máma wadímurejañaya buídu wawoúgua,
wíchuguña ában cháansi jun lun jasándiragun júngua gúndaañu wáu,
lun gayára lan joúnabuniña arúfudajatiña jagánagua ja apántajabaña luágu lubuídun jarúfudagun joúngua boúgudi jabíti,
áni tídan janígi mabuíduntiña.
13 Ánjein weíri lubeí wesériwidun lun Búngiu darí lun warijín camá lǘlüñein wáu,
ladǘga luweírin wínsiñejabu lun Búngiu lasúsereda.
Ánjein genége lubálin luágu wesériwiduña lan lun Búngiu láu ában lidíli ichǘgü,
ladǘga luweírin wínsiñejabu jun wadǘgei.
14 Mósu nesériwidun lun Crístu táu sun nanígi lárigiñe larúfuduni luweírin línsiñejabu woun láu loúnwen lídan wafúlasun súngubei.
Queísigubeirügü jamúga jilá jamá sun gürígia úara lúma dán meja le loúnwenbei.
15 Jiláti Crístu jawágu súngubei,
lun sun lan ja ánjabaña lun jerésibiruni ibágari lídaangiñe,
mámaali lámuga joun guánarügü jabágarida,
lun jabágaridun lun Crístu le oúwebei jawágu,
sará ligía lídaangiñe oúweni.
16 Ligía manǘgün wabeí ni ában quei janǘgün lirájüñü uboú gürígia,
según boúgudi jabíti.
Luágu méja ában dan,
barǘ wamuti meja Crístu quei janǘgüni lirájüñü uboú,
mítaranjaali guetó.
17 Le lubeíti lídaanbei ában lúma Crístu,
ábanjali gürígia iséri,
gumúja sun cátei le lánina binádu ligáburi,
labágariduña ában iséri ibágari lúma Crístu.
18 Adǘga lumúti Búngiu sun cátei le.
Gáganiguatiwa meja lúma ladǘga wafígoun,
ába loúnajani Crístu lun lachíbuni wafígoun,
gayára lámuga gamádagua wamá luma.
Rúlumuti wadágimanu ligía woun lun waráandaragüdüniña sun gürígia lúma.
19 Le naríñagubei,
láu loúnwen Crístu lídan wafúlasun,
arúfudati Búngiu ában ǘma woun lun gayára lan lagídarúniwa wadúnrun luágu wafígoun ligíbugiñe,
gayára lámuga gamádagua wamá lúma.
Oúnaja lumútiwa lun waríñaguni le joun sun gürígia.
20 Wayábiña lubeíti queísi wügǘriña ja loúnajabaña Crístu,
queísigubeirügü jamúga layúmuragun Búngiu guánarügü jun wádaangiñe.
Ayúmuraguatiwa lubeíti jun lueígiñe loúbadina Crístu.
aráandara jumá lúma Búngiu.
21 Madǘgünti Crístu ni ában figoú,
rúlumuti Búngiu sun lidúnrun wafígoun luágun Crístu lun láu lan lídan wamá ában lúma,
lun wachǘlürün abágaridei ibágari lánina ísuruni le labúseerubei Búngiu lun wabágaridun.