4
1 Máburujalá lubeíti warǘna,
lugúndun rúlaali Búngiu wadágimanu le lábun waríaajan,
láu lareíni.
2 Mayúsuruntiwa ibíbuni lun wafíñeragüdüniña gürígia luágu Crístu,
rúwamuti wanágan luágun cátei le adügǘbei arámudaguarügü,
le nibúsigarídünabei.
Masáansiragun wameí Lerérun Búngiu,
inárüni rügǘñein waríñaga.
Ítara líña jasúbudiruni sun gürígia cátawa lan ligíbugiñe Búngiu.
3 Ánjein mafúraangun lubeí werérun luáguti Wasálbaragüle,
joún rügǘñein ja lúnbaña jeféridirun mafúraangun lan.
4 Quei mafíñen jabeí luágu werérun,
darúlaali Máfia,
le lubúngiutebei uboú le,
jaríjin lun siñá lan larúgoungadagüdüni ugánu luáguti Crístu le weírigubei,
le liyáwabei Búngiu wínwanti,
jasáminan.
5 Dan le wapúrichijanbei,
máma wawoúgua wapúrichija,
luágu Jesucrístu wapúrichija,
queísi Wabúreme,
waríñagati wawoúgua luágu esériwidutiñarügü lan wagía jun,
luágu wínsiñejabu lun Jesúsu.
6 Lugúndun Búngiu,
le méme íchugubalin lámpu siélu lun lagídarúniwa lubúriga,
ligía gíñe adúnraaguagüdübalin lilámpun tídan wanígi,
lun gayáraabei lan wasúbudiruni luweírigun Búngiu le waríjibei lídan Jesucrístu.
Abágariduni láu eménigi luágu Búngiu
7 Larúgounga le wibíjubei luágu luweírigun Búngiu le lídaanbei Crístu,
ítara líña quei ában irísini woun.
Barǘ wamuti irísini ligía lídan fugiábu wágubu,
le ítarabei quei ában soúdieru,
lun larijíniwa luágu lúmagiñe lan Búngiu liábin oúnwenbun ubáfu le wawágubei,
máma wámagiñe.
8 Ítara,
láu sun súfuri wamá sun luwúyeri lénreengúnga,
súnwandan larúfudun Búngiu ában ǘma woun lun wáfuridun lídaangiñe furúmieguarügü lénreengúnga.
Níjein dan,
weíriti wadíjeri luágu cába lan wadǘga,
máburujaanti warǘna,
lugúndun íderagua lániwa Búngiu.
9 Eíbaajoúatiwa,
mígirun lumútiwa Búngiu joun wáganiñu.
Gayáraati jájuchuruníwa,
ígira jamáwa múarugu quei jiláaña,
siñáti jagúmuchaguagüdüníwa.
10 Le ñílumuti woúdin,
buséntiña wáganiñu jáfaraguníwa jilágubei queí jáfaruni láganiñu Jesúsu jilágubei.
Lúnti ítara lúba lan lun gayáraabei lan larijíniwa lubáfu Crístu le wínwanbei wádaangiñe.
11 Wagía,
sun awánja lan abágarida,
yaráfañu wáña lun woúnwen furúmieguarügü wéyu lueígiñe Jesúsu,
lun gayára lan larijíniwa libágari Jesúsu wádaangiñe.
12 Ítara líña lubeíti,
láu yaráfañu wamá lun oúweni lun wíchuguni ugánu jun luágu Wasálbaragüle,
resíbi jumúti ibágari magúmuchaditi.
13 Laríñajare Davíd tídan Lerérun Búngiu.
“Afíñetina,
ligía nadímurejánbei”,
ítara giñéti afíñetiwa luágu Búngiu láu méme ligáburi afíñeni le meja luágubei Davíd.
Ligía wapúrichijánbei luágu.
14 Lugúndun subúdi wamúti luágu Búngiu lan le ásaaragüdübalin Jesúsu lídaangiñe oúweni,
lásaaragüdübalíwa lan gíñe lúnya wabágaridun,
úara lúma Jesúsu,
ábame lanǘgüníwa úara júma ligíbugiñoun.
15 Luágu jáni fuleísei nasúfurirei sun cátei lun gayára lan jagíbedun ja ánjarubaña lun lareíni Búngiu joun,
gíbe jamámuga gíñe íchugutiña eteíngiruni lun luágu lareíni.
Ítara lúba iñurúañu lan líri Búngiu.
16 Ligía máburujan lubeí warǘna.
Oúwedeina líña wágubu murúsun murúsun,
wawáni,
tedérebuguduña ságü wéyu.
17 Ni cáta le wasúfurirubei lídan ibágari le,
lídan le wasáminarun luágu oúnwenbun ugúndani le lúnbei wibíjini yágüta siélu dánme le ñi wamá lúma Crístu lídan luweírigun.
Maweírinti lidáani wasúfurirun woun ya uboúagu dan le wasáminarun luágu lúntibei lan dan magúmuchaditi wagúndan siélu.
18 Marítaguntiwa sarágu luágu cátei lánina uboú le,
ladǘga murúsuraü lan dan ladúrarun.
Le uágubei wíchigei warítagun,
luágu cátei lánina siélu,
ladǘga cátei ligía,
lúnbei sun dan ladúrarun.