Luwádigimari Páblo lun Búngiu lídan ában jáma jíbiri
3
1 Láu sun líra,
nidújeñu,
dán meja le júmañadina lan,
siñáti méja nadímurejan jun queísi joun gürígia ja lagúmadirubaña Sífiri Sándu,
adímurejatina meja jun queísi joun gürígia ja míchaagugiñábaña joúngua lábugiñoun lagúmadijan Sífiri Sándu le gumúti—queísi joun irájüñü—luágu buri cátei le luáguti Crístu.
2 Ába níchugun arúfudajani le ménreengunti jun,
queísi líchugúniwa úri lun ában irájü le gurágili lewéñegua eígini le deréguati,
lugúndun siñágili lan lájuluchun eígini le deréguati.
Siñá jumuti meja líla lujúlilin-ágei larítagun Búngiu gunfaráanda,
áni chülǘ lúmoun dan le,
siñá meme jumágili,
3 lugúndun gagáburigidün queísi jagáburi lirájüñü uboú.
Níjeingua ligía gimúgaü jídan,
gáñiguaü,
fánreinguaü,
máma jígiraguagüdüña júngua lun labúgurunün Sífiri Sándu,
áni jadǘgüñein le jadǘgübei sun mútu.
4 Lugúndun láu laríñagun ában.
“Lánigu Páblo áu”,
laríñagaya ában.
“Áu lánigu Apólos”,
jadǘgüña queísi gürígia ja lánigu uboú le.
5 ¿Cátanagi?
¿Cáteigi Apólosbei?
Esériwidutiñarügü lun Búngiu wagía,
ja ídaangiñébaña jiábin afíñera luágu Crístu.
Wadágimanu le líchugubei Wabúreme lun cáda ában wádaangiñe,
ligía wadǘgübei.
6 Áu ábunagubalin Lerérun Búngiu queísi nádü tídoun janígi,
Apólos áturaguei nádü ligía láu larúfudajan méme jun luágu Crístu.
Búngiu aweíridagüdübalin nádü,
ligía edérebugüdübalin jafíñen.
7 Ni lubeíti le ábunagubei,
ni le áturagubei,
ni cáta jagía,
ánjeinti Búngiu,
sun cátei ligía,
lugúndun ligía aweíridagüdǘbarun nádü.
8 Ában jáu ja ábunagubaña jáma ja áturagubaña,
láu sun lafáyeirubei lan Búngiu cáda ában según luwúyeri lesériwidun lun.
9 Íbirigu wagía lídan wadágimanu esériwida lun Búngiu,
jugúya,
ítara jíña quei múa le luwádigimaridubei Búngiu.
Ítara jíña gíñe queísi ában múna to lábunaguñounboun Búngiu.
10 Fuleísei láadina Búngiu láu líchugun ubáfu nun lun nuwádigimaridun úara lúma.
Niábiti queísi ában wügǘri le subúsijabúbei lun labunún wagábu buídu—áu le íchugubalin ébuu lun jafíñen.
Ámuti gürígia ábunagubei ligíbuagu ébuu ligía—jagía maésturugu ja arúfudajabaña luágu Jesucrístu jun,
nárigi.
Cáda ában,
lúnti goúnigi lan ída líña lan lábunagun ligíbuagu ébuu ligía.
11 Rúaali ébuu lun jafíñen,
áni siñáti líchugúniwa ámu ébuu.
Ébuu ligía,
Jesucrístu guánarügü.
12 Gayáraati lábunagun gürígia ligíbuagu ébuu ligía laú cátei gebégiti le siñábei lágudúniwa,
queísi gólu,
pláta,
lúma dǘbü gebégiti,
o gayáraati lábunagun láu cátei le mebégibei sarágu,
le gayáraabei lágudúniwa,
quei fuláansu,
murísi o mabúru.
13 Lachǘlürüba wéyu lun loúchuni Búngiu jawádigimari sun gürígia uboúagu lun laríjini ída líña lán meja,
ánjein gebégi lubeí lúmoun mebégi lan.
Loúchagubei wawádigimaridun quei láu wátu geméti,
aríja lámugei ánjein gayára lubeí lawándun,
ánjein gebégi lubeí.
14 Ánjein buídu lubeí wawádigimaridun luágu Búngiu áni madǘnamati lun lagǘnrinchawagúniwa,
queísi siñá lan tagǘnrinchawagúniwa múna to adügǘtu láu cátei derébuguti,
werésibirubei wafáyeiruaja lúmagiñe Búngiu.
15 Ánjein mabuídun lubeí wawádigimaridun luágu Búngiu,
lagǘnrinchawagúba sun wawádigimari,
weféridirubei sun cátei,
wawánirügüba wasálbara,
quei le séfuguarügüti lúngua lídaangiñe wátu geméti.
16 ¿Ibídiñetísan jun luágu lilígilisin lan Búngiu jugúya,
áni agánawa lan Sífiri Sándu jídan?
17 Ánjoun lagǘnrinchagua ában gürígia lilígilisin Búngiu tugúya,
lagǘnrinchagubei gíñe Búngiu gürígia ligía,
lugúndun Búngiu jabúremebei tílana lilígilisin,
áni jugúya guánarügü tílanabei ligílisi tugúya.
18 Mayéeragua jumá júngua.
Le arítaguti luágu sábiu lan según lichú áu le lánina uboú le,
lúnti labúlieiduni lichú áu ligía,
lun lanügǘniwa queísi ában ibídiougua táu según uboú,
gayára lámuga lerésibiruni lichú áu le tímatimaati le líchugubei Búngiu.
19 Lugúndun lichú áu le lánina uboú le,
ában libídiouniga áu lun Búngiu.
Taríñajare Lerérun Búngiu.
“Áburugüda lumútiña Búngiu ja chúbaña áu según uboú le tídoun lisádaraana jabíbun guánarügü.”
20 Aríñagatu gíñe.
“Subúdi lumúti Wabúreme Búngiu luágu mála lan jasáminan sábiugu.”
21 Ligía moún lubei lun janáangun júngua luágu arúfudajati le jafálarubei,
ladǘga gürígia rügǘñadiwa sun wagía,
áni rúlaali Búngiu sun cátei jun lun lesériwidun jun.
22 Rúlaadina jun láu sun Apólos lúma Pédro,
lun warúfudajan jun.
Rúlaali gíñe sun cátei le uboúagubei jun lun jayúsuruni.
Rúlumuti gíñe ibágari lúma oúweni jun.
Sun le asúseredubei jun ugúñe lúma sun le lúnbei lasúseredun jun,
jáni.
23 Jáni sun cátei ladǘga lánigu Crístu jugúya,
áni Crístu láni Búngiu.