13
1 Lúnti jíchaagun súngubei júngua lábun jalúrudun gumádimatiña,
lugúndun ítara líña laráansejan Búngiu lun ñíbei lan lúrudu,
áni gumádimatiña ja lídaanbaña jabára,
labúseerun Búngiu añájein lubeí ñi.
2 Gürígia lubeíti le awǘgürijoúti lun gumádi,
múaraanti láu le laríñagubei Búngiu,
áni ja awǘgürijoútiña ítara,
gadúnruntiña luágu líra áni jafáyeiruba luágu.
3 Máma lúnñanu jíchugun gumádimatiña anúfudei joun ja adǘgübalin le buídubei,
aná joun ja adǘgübalin le wuríbabei.
¿Buséntibu babágaridun manúfudeiga lueí lúrudu?
Buídulá boúserun,
ábame buídu ban lurúma lúrudu,
4 lugúndun lesériwiduña lun Búngiu luágu bufúleisein.
Ánjein wuríba boúserun,
lúnti janúfude ban,
ladǘga máma luágu ni cáta gabáfu lan lúrudu lun lafáyeijagüdün luágu dúru,
quei lesériwiduña lubeí lun Búngiu lun lafáyeijagüdün luágu dúru.
5 Ligía lúnti lubeí úaragua wamá lúma lilúrudun wageíra,
mámarügü lun máburujan lan asúfuriruni wawágun,
lúnti ítara lan lun jarúmañu lan warítagun.
6 Ligía gíñe lébubei jafáyeijan seínsu lun gumádi,
lugúndun jesériwiduña lúrudugu lun Búngiu áni lun cátei le jeténira.
7 Ru jumeíme le jáni cáda gürígia joun.
Fáyei jumeí le lagúburajabei gumádi luágu jufúlasun,
lúma buri ámu cátei líbe líra,
fáyei jumeí le lúnti jafáyeiruni luágu cátei le ñǘbinbei jun boúgudigiñe lueí jageíra.
Gagáambadi jumá joun gumádimatiña,
ru jugúyame inébesei joun queísi lubúdubu.
8 Máni jumá dúweiti ni ca úma,
lueídügüya lidúweitina ínsiñeni le jadúweirubei júmagua.
Le jínsiñejabuti lun gürígia líledi,
adǘga láali sun le lubeíbei lilúrudun Búngiu láu ladǘgüni líra.
9 Taríñajare Lerérun Búngiu.
“Magámaridabá gürígia maríeitiña,
máfarajabá,
míwerujabá,
maríñagabá iyéeni luágu ni ában,
mawámadalá jemégen mútu bun.”
Gúnfuli wamáali sun gumádi le,
lúma buri le líbiri,
láu wagúnfulirun lúma lilúrudun Búngiu le aríñagubei.
“Jínsiñelá gürígia bíledi bun queísi bínsiñegua búngua.”
10 Le jínsiñejabúbei,
madǘgünti wuríbati lun ni ában,
ánjawa lubeíti jínsiñejabu,
gúnfuli wamáali sun lilúrudun Búngiu queísi lubúdubu.
11 Lúnti ítara lan ligáburi wabágaridun lugúndun wabágariduña lídoun lagúmujoún dan.
Dánjali lun wagágudun lídaangiñe idábagu,
lugúndun yaráfatimaajali óra lun lagíribudun Wasálbaragüle uboúagun sügǘ láu dán meja le wafíñerunbei luágu ugánu luáguti asálbaruni.
12 Belújali áriebu buídu,
yaráfaali larúgadun,
ligía lúnti lubeí wígiruni wadǘgüni cátei wuríbati le adügǘbei lábugiñe lubúriga,
lun wadáürunun wadáüragun queísi súdaara ja lábugiñetiña larúgounga.
13 Eíbuga wamá queísi lubúdubu ítara queísi gürígia ja buídubaña,
úouga ni cáta luágu jagáburi lun jarámudagun lueí jaríjin gürígia.
Mabágarida wamá lídan bacháruaü,
lúma buri lanárime fédu,
ni lídan salúfuri lúma iwíyeni,
ni lídan gáganiguaü lúma gimúgaü.
14 Lubáragiñe líra,
rújumei Crístu guánarügü jubáragiñe lídan sun cátei,
masáminara jumá lun jíchugun ugúndani lun lagǘbüri ayúmajani.