Ában jémpulu lídaangiñeti maríei
7
1 Nidújeñu,
jugúya le subúdijabúbei lun lúrudu,
subúdi jumáali luágu dán rügǘñein lan wínwangili ában gürígia,
ligía lábugiñeñein lan lúrudu.
2 Quei jamúga,
ában wǘri to maríeitu,
rúlumutu lúrudu lábun lagúmadijan túmari sun dan le wínwangili lan,
ánjein oúwe túmari,
boúgudijaru lueí lúrudu le íchugubarun lábugiñe lagúmadijan túmari.
3 Ánjoun lubeíti agánawa lúma ámu wügǘri sun wínwangili lan túmari,
tadǘgüña figoú le gíribei adultériu,
ánjein oúwe túmari,
gidáaru lábugiñegiñe lúrudu ligía,
áni gayáraati tamárieidun lúma ámu wügǘri,
madǘgüntu adultériu.
4 Ítara gíñe jugúya,
nidújeñu,
láu loúnwen Crístu,
furíjadün lábugiñegiñe lagúmadijan lilúrudun Moisés queísi wǘri to jiláali túmari,
ába tagámaridun ámu.
Guetó,
lánijadün Crístu,
le saráalibei lídaangiñe oúweni,
lun gayáraabei lan jesériwidun lun Búngiu le gumúti.
5 Lubáragiñé meja werésibiruni Crístu,
seríwiti meja lilúrudun Moisés lun lagáguduni luríban ayúmajaní wádan,
áni ligía cátei le anǘgübaliwa lídoun oúweni.
6 Ánjeinti guetó,
jiláadiwa lun lúrudu ligía lé meja gámabaliwa lábugiñe lubáfu,
guetó furáangujadiwa lun wesériwidun lun Búngiu lídan iséri luwúyeri,
táu sun wanígi,
láu ubáfu le líchugubei Sífiri Sándu woun,
máma queísi idámuni lun binádu lilúrudun Búngiu le bürǘwabei.
Igáburi lánina figoú le wádaanbei
7 ¿Waríñaguba lubeíti luágu wuríba lan binádu lilúrudun Búngiu?
¡Máma líña!
Láu sun líra,
lúrudu asúbudiragüdübalin figoú nun.
Ibídiñeti jamúga nun luágu figoú lan lawámadirun jamégen ámu ánjein jamúga maríñagunti lúrudu.
“Mawámadirabeí jamégen ámu.”
8 Ladǘga méme gumádi le,
ába lagáguduni igáburi lánina figoú le nídaanbei sun luwúyeri luríban ayúmajani nídan.
Lugúndun lun jamúga úa lan lúrudu,
larúmuguñá yebe lubáfu figoú.
9 Níjein meja ában dan,
lubáragiñe nasúbudiruni laníchigu lilúrudun Búngiu le tímatimaati,
ába narítagun luágu úaragua lan nigáburi ligíbugiñe Búngiu,
dan le nasúbudirubalin laníchigu lúrudu ligía,
ába nasúbudiruni luágu gafígoun nan,
luágu lídaañadina lan ǘma lun féridi.
10 Ítara líña,
lúrudu le jamúga lúnbei yebe líchugun ában ibágari buíti nun,
arúfudarügü lumúti nidúnrun lúma lafáyeiruaja.
11 Lugúndun lárügüdün igáburi lánina figoú le nídaanbei lueígiñe lúrudu ligía,
ába leyéeragunina lun nadǘgüni le wuríbabei,
ába lanǘgünina lídoun féridi láu meme lúrudu ligía.
12 Sánduti lubeíti lilúrudun Búngiu lídaangua,
sánduti giñe sun gumádi le lídaanbei,
úaraguati,
áni buíti.
13 ¿Ligía funásan cátei buíti le anǘgübalina lídoun féridi?
¡Máma líña!
Nifígoun anǘgübalin neféridirun nun,
áni ítara líña larúfuduni luágu figoú lan,
láu cátei le buídubei,
le méme lúrudubei,
lanǘgana igáburi lánina figoú le nídaanbei lídoun féridi,
áni ítara líña larúfuduni lilúrudun Búngiu luágu wuríba lan figoú le tímatimaati.
14 Subúdi wamúti luágu lídaangiñe lan Sífiri Sándu líchigei Búngiu lilúrudun,
ánjeinti áu,
queísi wügǘri garaǘwarügüti,
alúgurúañu níña queísi idámuni lun lubáfu figoú.
15 Úati gunfaráanda náani ca lan susérebei nun,
madǘgün numúti cátei buíti le nabúseerubei nadǘgün,
nadǘgei cátei le iyéreegubei nun.
16 Ánjein le lubeí mabúseerun nubeí nadǘgün ligía nadǘga,
úaraguati nisáminan lúma lilúrudun Búngiu luágu cátei le buídubei,
áni láu líra,
arúfuda numúti luágu barǘnaani lúrudu quei cátei buíti.
17 Mámaadina lubeíti áu adǘgübalin cátei wuríbati le nadǘgübei,
igáburi lánina figoú le nídaanbei,
ligía adǘgübalin.
18 Subúdi numúti luágu úa lan ni cáta buíti nídan boúgudin lueí Búngiu,
áu queísi wügǘri garaǘwarügüti.
Buséntina jamúga nadǘgüni le buídubei,
siñáti nadǘgüni.
19 Madǘgün numúti cátei buíti le nabúseerubei nadǘgün,
nasígirarüga adǘgei wuríbati le mabúseerun nubeí nadǘgün.
20 Ánjein lubeíti le lubeí cátei le mabúseerun nubeí nadǘgün ligía nadǘga,
lídan linárün cátei,
máma áu le láni Búngiu adǘgübalin,
igáburi lánina figoú le nídaangilibei,
ligía adǘgübalin.
21 Niján cátei le asúseredubei nun.
dan le busén nan nadǘgüni le buídubei,
wuríbati rügǘñein nadárira nídan.
22 Lídan nisáminan,
jínsiñeti lilúrudun Búngiu nun,
23 áni aríjatina luágu níjein lan cátei nídan,
ageíndaguti lúma nisáminan,
cátei ligía,
igáburi lánina figoú le nídaanbei,
le gámabalina adaürǘwañu.
24 ¡Fugiábu áu!
¿Cába eséfurana lídaangiñe igáburi lánina figoú le nídaanbei,
le anǘgübalina lídoun oúweni?
25 Búngiu gubeírügü,
lídaangiñe Wabúreme Jesucrístu.
¡Teínqui níña lun Búngiu!
Gunfaráanda numúti lubeíti luágu áu lan láu náni núngua,
úouga lubáfu Crístu nuágu,
buséntina jamúga nagúnfulirun lúma lilúrudun Búngiu,
siñá numuti ladǘga igáburi lánina figoú le nídaanbei,
seríwirügütina lun figoú queísi lidámun.