Niján lébubei weréderun madúnrunga
5
1 Queísiti resíbi láadiwa lubeí Búngiu láu wafíñerun luágu,
lídaanjadiwa dan lúma,
lídaangiñe Wabúreme Jesucrístu.
2 Ladǘga Crístu,
biníwadiwa lubeí láu wafíñen luágu,
derégüdagu wáña lídan lareíni Búngiu,
áni gúndaatiwa láu eménigini luágu gafáanranbadiwa lan lídan luweírigun Búngiu.
3 Áni máma rügǘñein líra,
gúndaatiwa gíñe lídan wasúfurirun ya uboúagu,
lugúndun subúdi wamúti luágu ru lan asúfuriruni gurásu woun,
4 buídugüda lumúti gurásu wagáburi,
áni láu líra,
gayára lan weménigidun lun gafánraanbadiwa lan lídan luweírigun Búngiu yágüta siélu.
5 Áni máburujanbei warǘna lurúma eménigini le,
ladǘgübei Búngiu le aríñaga láalibei woun ladǘga línsiñejabu woun.
Sandí wamaali línsiñejabu,
buíngüda láaru wanígi láu línsiñejabu,
láu Sífiri Sándu le rúlaalíbei woun.
6 Ladǘga línsiñejabu Búngiu woun,
queí meja le mabáfu wabeí lun wasálbaragun woúngua lídaangiñe figoú le gádaanbaliwa,
ába loúnajani Crístu lídan óra le lanúadirubei lun loúnwen wawágu,
wagía le gafígounbei.
7 Máma cátei ménreengunti lun loúnwen ában gürígia jawágu ámu gürígia,
ni íbini lueígiñe ában gürígia le buídubei,
láu sun níjein lan gürígia gayáraati jamúga loúnwen lueígiñe ában gürígia le buíti le tímatimaati.
8 Ánjein Búngiu,
ába larúfuduni luweírin línsiñejabu woun láu loúnajani Jesucrístu le Liraǘ lun loúnwen wawágu,
láu sún meja gafígoungidiwa lan.
9 Guetóti,
láu resíbi láadiwa lan queísi gürígia richáguatiña láu loúnwen Crístu wawágu,
choúrutimaati luágu weséfuruba lan lueí ligáñi Búngiu le lúnbei láburujan jawágun gafígountiña lídaanme luwéyuri agúseruni.
10 Lugúndun ánjein ru lubáliwa Búngiu lídan dan lúmagua láu loúnwen Liraǘ dán meja le láganigídiwa,
choúrutimaati luágu lasálbarubadiwa lan le gumúti,
luágu Liraǘ le wínwañubei lúma,
siélu.
11 Áni máma rügǘñein cátei le,
gúndaatiwa gíñe lúma Búngiu lídoun buri dan le,
lídaangiñe Wabúreme Jesucrístu,
le ídaangiñebei lídaanjadiwa lan dan lúma Búngiu.
Adán lúma Crístu
12 Ítara queísi lídaangiñe lán meja ábanrügü wügǘri le gíribei Adán lebélura figoú uboúagun,
ába lanǘgüni figoú oúweni lúmagua queísi lafáyeija,
ítara líña gíñe joúweguba lubeí sun gürígia lugúndun afígounjatiña súngubei.
13 Lubáragiñé meja líchuguni Búngiu lilúrudun joun gürígia lídaangiñe Moisés,
añájeinjaña méja gürígia afígounjaña uboúagu,
láu sun úagili lan lúrudu ligía lun gayáraabei lan jadǘraaguni.
14 Láu sun líra,
lúmagiñe meja lidáani Abrahám darí lúmoun lidáani Moisés,
jilátiña gürígia luágu jafígoun láu sun máma lan ladǘga magáambadi jamá jafígounbei queísi ladǘgüni Adán le magáambadibei lun lerérun Búngiu lun.
Lueígiñe ában oúbaü,
Adán liyáwa Crístu le lúnbei liábin,
ladǘga biángubei jagía barǘtiña som cátei joun gürígia.
15 ¡Ámuñegueinarügü gíñe cátei le janǘgübei joun gürígia!
Barǘti Adán oúweni joun sun gürígia láu lafígounjan,
ánjeinti Crístu,
barǘti asálbaruni joun sun gürígia,
áni weíriti asálbaruni le líchugubei Búngiu láu lareíni woun lídaangiñe Crístu sügǘ láu lifígoun Adán.
16 Weíriti gíñe le líchugubei asálbaruni sügǘ láu le líchugubei lifígoun Adán woun.
Ladǘgarügü ában figoú,
chülǘti oúweni joun sun gürígia,
ánjeinti ladǘga loúnwen Crístu wawágu,
ferúdunawati sun wafígoun le gíbebei,
resíbi lumútiwa Búngiu queísi gürígia richáguatiña.
17 Ánjein gabáfu lubeí oúweni jawágu sun gürígia ladǘga lidúnrun ábanrügü wügǘri—Adán,
choúrutimaati luágu sun lan gürígia ja lerésibirubaña Búngiu láu lareíni queísi gürígia richáguatiña,
jabíjubei ibágari magúmuchaditi lúma Búngiu,
jarúeijaba úara lúma Crístu,
ladǘga ábanrügü wügǘri ligía.
18 Ítara queísi líchuguniña Adán sun gürígia lábugiñe lisíadin Búngiu lun joúnwen láu ladǘgüni le áubei magúndan lan,
ítara líña gíñe lagídaruniña Crístu gürígia lábugiñegiñe asíadiruni ligía,
rúleí ibágari magúmuchaditi joun láu ladǘgüni lugúndan Búngiu lun loúnwen jawágu.
19 Ladǘga lubeíti lumágaambadi ábanrügü wügǘri,
ñǘbintiña sun gürígia lun jafígounjaba lan,
ítara méme gíñe,
ladǘga lagáambadi ábanrügü wügǘri,
gayáraati jayábin sun gürígia lun richágua jamá ligíbugiñe Búngiu.
20 Rúati lilúrudun Moisés woun lun gayáraabei lan wasúbudiruni cátei lan figoúbei.
Láu sun gíbe lan figoú uboúagu,
weíritimaabei lareíni Búngiu lun lachíbuni sun figoú ligía.
21 Ítarati queísi gabáfu lán meja figoú lun lanǘgüni oúweni,
ítara gíñe gabáfuti lareíni Búngiu lun ladǘgüniña gürígia richágua ligíbugiñe,
lúma lun líchugun ibágari magúmuchaditi joun lídaangiñe Wabúreme Jesucrístu.