19
1 Ábati lanǘgüni Piláto Jesúsu,
ába loúnajan abeíchagüdei,
2 ába jíchugun ában súdaara ába rídi láuti jíyu leréberugu Jesúsu,
ába jadáüraguagüdüni táu ában anáanguni colóru gúchu.
3 Ába jayárafadun lubádun dan méme aríñageina.
—¡Gabágarilá Jarúeite Juríu!
Ába jagáyuajan ligíbuagun.
4 Ábayati láfuridun Piláto,
ába laríñagun joun juríu.
—Naságaraali ñájoun lun jasúbudiruni luágu madári nan dúru luágu.
5 Ába láfuridun Jesúsu láu rídi láuti jíyu lábulugu,
táu lanáangun colóru gúchu.
Ábati laríñagun Piláto joun.
—¡Niján wügǘri ligía!
6 Dan jaríjinbalin jábutigu fádirigu jáu sun polisía,
ába jagúmeserun agúaraja.
—¡Dáguabeí luágu gurúwa!
¡Dáguabeí luágu gurúwa!
Laríñaga Piláto joun.
—Barǘjumeiti,
dágua jumeí luágu gurúwa,
ladǘga áu,
madáritina ni murúsun dúru luágu.
7 Ába jaríñagun juríu lun.
—Wagía galúruduntiwa áni según walúrudun,
lúnti loúnwen ladǘga laríñagun luoúgua luágu Liraǘ lan Búngiu.
8 Dan lagáambunbalin Piláto le,
ábatima lanúfudedun.
9 Ábaya lebélurun palásiurugun,
ába laríñagun lun Jesúsu.
—¿Jalíanasan amǘrü?
Moúnabunti Jesúsu ni cáta.
10 Ábati laríñagun Piláto lun.
—¿Moúnabun bumútina?
¿Ibídiñetísan bun luágu gabáfu nan lun nígiragüdünibu,
gabáfu áu lun nádaraguagüdünibu luágu gurúwa?
11 Laríñaga Jesúsu lun.
—Úati jamúga ni murúsun ubáfu búma nuágu lun jamúga míchu láni Búngiu bun,
ligía weíritima lubeí lidúnrun le edéregerubalina bun sügǘ báu.
12 Lúmagiñe óra ligía,
ába lálugun Piláto ída lúba lan lígiragüdüni Jesúsu.
Ába jagúaragun juríu lun.
—¡Ánjein bígiragüda,
máma amǘrü lumáda urúei Rómana!
¡Furúmieguarügü le aríñaguti luoúgua luágu urúei lan,
lágani urúei Rómana!
13 Dan lagáambunbalin Piláto líra,
ába loúnajan aságarei Jesúsu,
ába lañúurun luágu jalaǘ le agúseragülei,
ubáraü le únbei jaríñaga Dǘbü,
Gabáta lídan jerérun juríu.
14 Queí buri amídirugujaali,
le ában wéyu lubá páscua.
Ábati laríñagun Piláto joun juríu.
—¡Niján jurúeite!
15 Ába jagúaragun.
—¡Jilála!
¡Jilála!
¡Dáguabeí luágu gurúwa!
Laríñaga Piláto joun.
—¿Buséntün nádaraguni jurúeite luágu gurúwa?
Jaríñaga jábutigu fádirigu lun.
—Marúeitetiwa ámu lueí urúei Rómana.
16 Láu líra,
aba ledéregeruni Piláto joun lun ládarawagún luágu gurúwa,
ába janǘgüni.
Ládarawagún Jesúsu luágu gurúwa
17 Ábati láfuridun Jesúsu barǘinaleí lugúruwan lun lídin lídoun fulásu le únbei jaríñaga Lufúlasun Lábu Ichǘgü,
Gólgota lídan jerérun juríu.
18 Ñi jádaraguei luágu gurúwa,
dágua jagía bián wügǘriña úara lúma,
ában lueígiñe cáda loúba.
19 Ába loúnajan Piláto íchigagüda ában abǘrüjoúni luágu gurúwa,
laríñaga ñi.
“Jesúsu Nazarétna,
Jarúeite Juríu”.
20 Sarágu jáña jádaangiñe juríu alíijati abǘrüjoúni ligía ladǘga fulásu le ñí lubei jádaraguei Jesúsu luágu gurúwa,
madíseti ubúrugugiñe,
áni abǘrüjoúati abǘrüjoúni ligía lídan buri dimúrei hebréo,
güriégu,
lúma latín.
21 Ligía jaríñagunbei jábutigu jafádirin juríu lun Piláto.
—Mabǘrüdabá ñi “Jarúeite Juríu”,
bürǘba “Le aríñagubei luágu Jarúeite lan Juríu.”
22 Ába laríñagun Piláto joun.
—Le bürǘnaalíbei bürǘnaalíbei,
ítara lúba.
23 Lárigiñe jádaraguni súdaara Jesúsu luágu gurúwa,
ába janǘgünun lanáangun,
ába jadǘgün gádürü fánreinti táu,
ába fánreinti lun cáda súdaara.
Ába gíñe janǘgünun lisímisin,
quei májüchawagún tubeí,
ában rügǘñoun fiésu íñugiñe lun ǘnabun,
24 ába jaríñagun súdaara jámagua.
—Majeíridagua wamoún,
ájurera wamá tuágu,
aríja wamámuga cába lan agáñiroun.
Ítara líña lagúnfulirun le taríñagubei Lerérun Búngiu.
“Fánreingua jamútu nanáangun jádaangua,
ájurera jagía tuágu nisímisin cába lan agáñiroun.”
Ítara líña lubeíti jadǘgüni súdaaragu.
25 Ñíñoun lúguchu Jesúsu yaráfa lun gurúwa túma tamúlelua,
María to lúmari Cléofas,
túma María Magdaléna.
26 Dan laríjinbarun Jesúsu lúguchu rára nubádu,
áu le disípulu lé jínsiñebei lun sarágu,
ába laríñagun tun lúguchu.
—Núguchu,
nirán biraǘ.
27 Ába laríñagun nun.
—Nurán búguchu.
Lúmagiñe óra ligía,
ába nerésibirunun núbiñe.
Loúnwen Jesúsu
28 Lárigiñe sun cátei le,
quei subúdi láni Jesúsu luágu gúnfulijali lan láu sun le lúnbei ladǘgüni luágu wasálbarun,
ába laríñagun,
lun lagúnfulirún le taríñagubei Lerérun Búngiu.
—Mágürabujadina.
29 Ñíñein ában fúdu táu diweín garǘjütu,
ába jadǘdüragüdün ában mudúsi tídan diweín tugúya,
ába jíchuguni luágu ában wéwe,
ába jiñúruni luágun liyúma.
30 Ába látunun Jesúsu diweín garǘjütu tugúya,
ába laríñagun.
—Gúnfulija sun cátei.
Ába larábachun ligíina,
ába loúnwen.
Límiruni ában súdaara loúba Jesúsu táu lefeínte
31 Wéyu ligía,
ában wéyu lubá páscua,
mabúseeruntiñati juríu lun leréderun jágubu gürígia luágu gurúwa lídan wéyu le eméraaguagülei,
ladǘga weíriti wéyu ligía.
Ligía jamúriajaanbei lúma Piláto lun loúnajan ájalajei járuna ja dáwaguñubaña luágu gurúwa,
lun gíñe lagídarún jágubu ñígiñe.
32 Ábati joúdin súdaara,
ába jájalachuni lúruna furúmiñeti,
jalá jameí lúruna le ában le dáwaguñubei luágu gurúwa úara lúma Jesúsu.
33 Dan le jayárafadunbei lun Jesúsu,
ába jaríjin luágu jiláali lan,
ligía májalachun jamáali lubeí lúruna.
34 Ába liábin ában súdaara,
ába límiruni Jesúsu loúbawagun táu ában efeín,
ába láfuridun jítaü lúma dúna ñígiñe.
35 Áu Juan,
le abǘrüjabalin le,
ában le aríjubalin,
áni aríñaga numúti inárüni,
subúdi numúti luágu aríñaga náni inárüni lun gíñe jafíñerun jugúya.
36 Ladǘga lasúseredunbei buri cátei le,
lun lagúnfulirun le taríñagubei Lerérun Búngiu.
“Májalachúnwabei ni ában ábuu luágu.”
37 Aríñagati gíñe tídan Lerérun Búngiu.
“Jaríjubei le jímiragubei.”
Lábunajoún Jesúsu
38 Lárigiñe sun cátei le,
ñíñein ában wügǘri Arimatéana,
gíriti José,
falá lumuti meja wügǘri ligía Jesúsu,
láu sun arámudaguarügü lan ladǘga lanúfude jaweí juríu,
ába lamúriajani lúgubu Jesúsu lúma Piláto.
Ába líchuguni lun,
ába lanǘgüni José lúgubu Jesúsu.
39 Ába gíñe liábin Nicodémo,
lé meja ñǘdünbei ayánuja lúma Jesúsu gúñoun,
ába liábin láu sarágu ibíñei.
40 Ábati janǘgüni José lúma Nicodémo lúgubu Jesúsu,
ába joúburaguni táu gamísa to túaguatu láu ibíñei ligía según jagáburi juríu lubá jábunajan.
41 Ñíñein ában fulúri-ágei lídan fulásu le ñí lubei jádaraguei Jesúsu luágu gurúwa,
lídaanti fulásu ligía,
ñíñein ában umúajaü iséri le mayúsurungili.
42 Ñíjin jíchigei lúgubu Jesúsu,
ladǘga yaráfa lan umúajaü ligía,
ladǘga gíñe agúñeeli lan,
gumése wéyu le eméraaguagülei.