Wǘri maríeitu to aganoúboun luma ámu wügǘri
8
1 Ánjeinti Jesúsu,
ába lídin luágun wǘbü le gíribei Olívos.
2 Larúgan bináafin,
ába lagíribudun témpulurugun,
ába jayábin sun gürígia lubádun,
ába lañúurun,
ába lagúmeserun arúfudaja joun.
3 Ábati janǘgün arúfudajatiña lilúrudun Moisés jáma fariséogu ában wǘri jadáriragun lúma ámu wügǘri lueí túmari.
Ába jíchugunun jamídaangua ja ñíbaña jámagua,
4 ába jaríñagun lun Jesúsu.
—Maésturu,
nuján wǘri to,
wadáriragun lúma ámu wügǘri lueí túmari.
5 Laríñajare lilúrudun Moisés jawágu jíbe würíña ja,
lun jáfarawagún jilágubei láu dǘbü.
¿Cági baríñagubei?
6 Jaríñagunbalin líra lun jaríjin lábun,
lun gébuna lan jíchugun lidúnrun.
Ábati lélemuchun Jesúsu,
ába labǘrüjan múarugu láu lújabu.
7 Queíti jasígirun álügüdaguei,
ába laráramun,
ába laríñagun joun.
—Furúmiñeguarügü jídaangiñe le mafígounti,
chǘleí furúmiñeti dǘbü tuágu.
8 Ábaya lélemuchun,
ába lasígirun abǘrüja múarugu.
9 Jagía,
le jagáambubalin le laríñagubei,
ába jasándiragun joúngua luágu gafígoun jamá,
ába jáfuridunga ában ában,
jagúmesera jámagiñe ja weínamutimáajañabaña.
Dánti le furíjaña súngubei,
ába ladáriragun Jesúsu lúngua lábugua túma wǘri tugúya quei teréderunbei ñi.
10 Ábati liñúraguni Jesúsu lichǘgü,
ába laríñagun tun.
—¿Jagáñasán buga ja íchugubaña bidúnrun?
¿Úati ni ában asíadirutibu lun boúnwen?
11 Ába taríñagun lun.
—Uá,
úati ni ában.
—Ábati laríñagun Jesúsu tun.
—Ni áu,
masíadirun nubádibu,
beíba,
madǘgadügüyabá figoú.
Jesúsu lilámpun uboú
12 Ábaya ladímurejan Jesúsu joun gürígia,
ába laríñagun.
—Áu lilámpunbei uboú,
le afálarutina,
libíjubei larúgounga le anǘgübei gürígia lídoun ibágari magúmuchaditi,
áni meíbugunbei lídan lubúriga.
13 Ábati jaríñagun fariséogu lun.
—Amǘrü,
badímurejaña buíti buoúgua,
mebégiti líra.
14 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Le naríñagubei gebégiti,
láu sun áu lan adímurejabei buíti nuoúgua.
Áu,
subúdi numúti jalíagiñe lan niábin lúma jalíñounba lan nídin,
ánjein jugúya,
ibídiñeti jun jalíagiñe lan niábin ni jalíñounbadina lan.
15 Jugúya,
jasáminarun nuágu queísi luwúyeri lasáminarun uboú,
áu,
magúseragüdüntina ni ában.
16 Ánjana jamúga agúseragüda,
nadǘgüñein jamúga láu úarani,
ladǘga mámarügüba áu agúseragüda,
Núguchi le oúnajabalina lagúseragüdüba gíñe núma.
17 Bürǘwati lídan jilúrudun luágu dan lan geféen jamá bián gürígia luágu ában méme cátei,
lúnti lan lafíñerún joun.
18 Ítara liñáti áu ában le geféenbei luágu náni fuleísei,
Núguchi le oúnajabalina,
ligía gíñe ában le geféenbei nuágu.
19 Ábati jaríñagun lun.
—¿Jageígi Búguchi?
Ába laríñagun joun.
—Jugúya,
ibídiñetina jun,
ni Núguchi,
ibídiñeti giñe jun,
lun jamúga subúdi jumánina,
subúditi jamúga giñe Núguchi jun.
20 Lídan laríñagubalin Jesúsu cátei le,
larúfudajaña témpulurugu lídan fulásu le ñí tubeí buri gáfu to lágei seínsu.
Madáürün lumúti ni ában ladǘga machǘlügili lan lidáani lun loúnwen.
Laríñajare Jesúsu joun luágu siñá lan jeídin ñíjinba lubeí lídin
21 Ábaya laríñagun Jesúsu joun.
—Áu,
neíbuga,
jugúya jáluajabadina,
joúweguba gafígounga,
siñáti jídin le ñíjinba lubeí nídin.
22 Ábati jaríñagun juríu.
—¿Láfaragua funa lúngua,
laríñagunbei luágu siñá lan woúdin le ñíjinba lubeí lídin?
23 Ábati laríñagun Jesúsu joun.
—Jugúya,
ǘnabuna jugúya,
ánjein áu,
yágütana íñu áu.
Láni uboú le jugúya,
ánjein áu,
máma láni uboú le áu.
24 Ligía naríñagunbei jun luágu joúweguba lan gafígounga,
ladǘga ánjein mafíñen jubeí luágu áu lan áu,
joúweguba ítara.
25 Ábati jaríñagun lun.
—¿Cátabuti?
Ába laríñagun joun.
—Aríñaga náali jun lúmagiñe binárü.
26 Gayáraati jamúga naríñagun gíbeti jun luágu luríban jigáburi lun nadeínjan jun,
le oúnajabalina aríñaga lumúti inárüni,
áni cáteirügübei le nagáambubei lúmagiñe le oúnajabalina naríñaga joun ja lílana uboú.
27 Ánjein jagía,
úati gunfaráanda jamáni láu luágu lan Búngiu ladímureja Jesúsu joun.
28 Ligía laríñagunbei joun.
—Dánme le jiñúrunina,
áu Wügǘri Garaǘwarügüti,
ligíame jasúbudiruni luágu áu lan le uágubei naríñaga luágu áu lan,
áni madǘgün nan ni cáta luágu náni núngua,
lueídügüya le larúfudajabei Núguchi nun.
29 Ladǘga númañein le oúnajabalina,
mígirun lágidina Núguchi nábugua,
ladǘga adǘga náni le áubei lagúndaara súnwandan.
30 Dan le laríñagunbalin Jesúsu le,
ába jafíñerun sarágu luágu.
Lirájüñü Búngiu jáma lidámuniña figoú
31 Ába laríñagun Jesúsu joun juríu ja ánjarubaña lun lerérun.
—Ánjaün asígira lun jídin surúñu láu le nubeíbei jun,
jiábinba lun náni jumá disípulugu le tímatimaati.
32 Ábame jasúbudiruni inárüni,
ábame lafúnraanguagüdünün inárüni.
33 Ába jaríñagun lun.
—Linébaanfaangu Abrahám wagía,
áni merédegidiwa idámunime ni ca un.
¿Ída liñáti baríñagunbei luágu furáangujadiwa lánme?
34 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Ninárün jáu,
luágu sun lan ja adáagubaña figoú,
lidámun figoú jagía.
35 Ában idámuni,
máma jádaangiñeti família,
ánjeinti ában isáani,
jádaangiñeti família súnwandan.
36 Ánjaün lubeíti nafúnraanguagüda,
áu le Búngiu Irájü,
lídaangiñe idámuni lun figoú,
furáangubadün le tímatimaati.
37 Subúdi náali luágu linébaanfaangu jumá Abrahám,
láu sun líra,
buséntün jáfarunina,
ladǘga mája jumá lun le nubeíbei jun.
38 Áu nadímurejan luágu le larúfudubei Núguchi nun,
jugúya jadǘgüni le jafúnrendeirubei lúmagiñe júguchi,
le Máfia.
39 Ába jaríñagun lun.
—Abrahám wáguchibei.
Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Lun jamúga inárüni lan luágu lirájüñü jumá Abrahám,
jadǘgüñein jamúga le ladǘgübei.
40 Láu sun aríñaga náali lan inárüni le larúfudajabei Búngiu nun jun,
buséntün jáfarunina.
¡Madǘgünti meja Abrahám ni cáta líbe líra!
41 Le méme ladǘgübei júguchi,
ligía jadǘgübei.
Ábati jaríñagun lun.
—Mámatia wagía bástadi,
ában rügǘñein wáguchi,
Búngiu.
42 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Ánjein jamúga Búngiu lubeí júguchibei,
jínsiñetina jamúga jun ladǘga lúmagiñe Búngiu niábin,
áni anája ya.
Máma láu náni núngua niábin,
Búngiu oúnajabalina.
43 ¿Ca uágu lásiñerunbei gunfaráanda jumáni le naríñagubei?
Ladǘga mabúseerun jumá jagáambuni náni ugánu.
44 Máfia júguchibei,
lánigu jugúya,
áni buséntün jadǘgüni lugúndan.
Gáfarajadigubeiñein Máfia lúmagiñe furúmiñeti dan.
Márügüdünti lueígiñe inárüni,
maríñagunti gíñe inárüni.
Lídan le laríñagun iyéeni,
ladímurejaña quei ligáburi,
ladǘga yéeti áni ligía lúguchibei iyéeni.
45 Ánjeinti áu,
quei inárüni lubeí naríñagubei,
mafíñetün nun.
46 ¿Ca jídaangiñe gayáraabei larúfuduni luágu gafígoun nan?
Ánjeinti inárüni lubeí naríñagubei,
¿cáti uágu mafíñen jubeí nun?
47 Le lánigu Búngiu,
agáamba lumúti lerérun Búngiu,
ánjeinti jugúya,
quei máma jubeí lánigu Búngiu,
ligía mája jubeí jagáambuni.
Níjeinjali meja Crístu lubáragiñe Abrahám
48 Ábati jaríñagun juríu lun.
—Wanárün láu waríñagun luágu máma ban ámu jaweí jagǘbüri Samariána,
luágu gíñe níjein lan ában espíritu wuríbati bídan.
49 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Úati espíritu wuríbati nídan.
Le nadǘgübei,
níchuguña inébesei lun Núguchi,
jugúya,
íchiga minébeni nun.
50 Máluajaantina inébesei núngua,
láu sun níjein lan ában áluga lumúti ninébese,
áni ligía le agúseragüdübei.
51 Ninárün jáu luágu le lan adǘgüti gásu láu le nubeíbei,
moúnwenbei lan.
52 Ábati jaríñagun juríu lun.
—Anáti guetó,
choúru wamáali luágu níjein lan espíritu wuríbati bídan.
Jiláti Abrahám,
jilágua profétagu,
áni aríñagagibu luágu le lan adǘgüti gásu láu le bubeíbei,
moúnwenbei lan.
53 ¿Cátabuñadíbugi lúmoun wáguchi Abrahám?
Jiláti Abrahám,
jilágua profétagu.
¿Ída liñáti banáangun búngua?
54 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Ánjana íchiga uweíriguni nuoúgua,
málabei,
ánjeinti Núguchi,
le méme uágubei jaríñaga luágu ligía lan Jubúngiutebei,
ligía íchugubei uweíriguni nuágu.
55 Jugúya,
ibídiñeti Búngiu jun,
anáti áu,
subúditi nun,
áni ánjana jamúga aríñaga luágu ibídiñe lan nun,
yéetina jamúga gíñe quei jugúya.
Subúditi Búngiu nun le tímatimaati,
áni adǘga numúti le lubeíbei.
56 Abrahám lé meja binádu júguchi,
gúndaati meja láu lasúbudiruni luágu lachǘlürüba lan nuwéyuri lun niábin uboúagun queísi asálbaragülei,
buin líña láu ugúndani dan laríjini wéyu ligía.
57 Ábati jaríñagun juríu lun Jesúsu.
—Úagubeigili ni dimí-san irúmu báu,
¿aríñagatibu luágu aríja báni Abrahám?
58 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Ninárün jáu luágu lubáragiñe lan ñi lan Abrahám,
anájeinjadina.
59 Ába jabúdajan dǘbü lun jachǘraguni luágu,
ába larámudagun,
ába láfuridun témpulurugugiñe,
ába lásügürün jamídaangiñe,
ába lídin.