Ca lan uágu lúnti lubeí lasáansirún igáburi
13
1 Lídoun méja dan ligía,
ába jayábin gürígia abájüdagua lun Jesúsu jawágu wügǘriña Galiléana ja láfaragubaña Piláto úara jáma anímaalu ja áfarawagúbaña lun adágaragüdüni lun Búngiu.
2 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—¿Jarítaguatǘnsan luágu ladǘga lan luweírin jafígoun Galiléana jagía sügǘ jáu ja jíbiri lílana jageíra lasúseredunbei le joun?
3 Máma lueígiñe líra,
láu sun líra,
naríñajare jun luágu ánjein lan masáansirun jumá jigáburi,
joúweguba gíñe sun jugúya.
4 Ángi díisi-wídü jagǘra ja oúwegubaña dan le láburujanbei wáyelesi le Siloébei jawágun— ¿jarítaguatün luágu weíritima lan jadúnrun sügǘ jáu ja jíbiri ja aganoúbaña Jerusalén?
5 Máma líña gíñe,
láu sun líra,
naríñajare jun luágu ánjein lan masáansirun jumá jigáburi,
joúweguba gíñe sun jugúya.
Jémpulu tuáguti tídibu ígo to míinboun
6 Ábati labájüdaguni Jesúsu jémpulu le joun,
laríñaga.
—Ñíñein ában wügǘri,
ganádiriti ában tídibu wéwe to ígo,
ába lídin aríja ánjein gín tubei,
madáriti ni cáta tuágu.
7 Ábati laríñagun lun le oúnigirubalin ichári.
“Aríjabásan,
ǘrüwaali irúmu gabǘgürügua niábin áluaja ígo tuágu ídibu to,
madáritina.
Chaǘnboun,
¿cába uágu terédera ñi luágu ni cáta?”
8 Ába loúnabuni le oúnigirubalin ichári,
ába laríñagun.
“Niyúbudiri,
ígirayaboún irúmu le,
nañúludagüdali múa táu,
awoúja áume táu.
9 Fágua tagíindun ítara,
ánjoun magíindun,
ábame tánchugún.”
Lareídaguagüdünun Jesúsu ában wǘri sebúti tanágan lídan wéyu le eméraaguagülei
10 Luágu ában wéyu le eméraaguagülei,
ñíñein Jesúsu arúfudaja tídan jalígilisin juríu,
11 ñíñounti ában wǘri,
díisi-wídü irúmu táu láu ában espíritu wuríbati tuágu,
ígira láaru espíritu ligía lemúñu,
siñá tásururun ni murúsun.
12 Dan le laríjinbarun Jesúsu,
ába lagúarun tun,
ába laríñaga tun.
—Wǘri,
areídaguaadibu.
13 Ábati líchuguni lújabu tuágu,
lídan óra ligía ába tásururun,
ába tagúmeserun adímureja buíti luágu Búngiu.
14 Ábati lagáñidun tábuti ligílisi ladǘga lareídaguagüdünun Jesúsu lídan wéyu le eméraaguagülei,
ába laríñagun joun gürígia ja ñíbaña.
—Níjein sísi wéyu lídan dimáasu lun gayára lan luwádigimaríniwa,
lídan sísi wéyu ligía lun jiábin lun lagáranijoún jun,
máma lídan wéyu le eméraaguagülei.
15 Ába laríñagun Wabúreme Jesúsu lun.
—¡Biángua tigíbu jugúya le!,
¿ma farára jumúti sun jugúya jilǘgün bágasu o jilǘgün lan burígü lun janǘgün áta dúna lídan wéyu le eméraaguagülei?
16 Wǘri to,
linébaanfan Abrahám,
ragǘlaaru Máfia láu sándi,
díisi-wídü irúmu táu láu,
¿moún lumuti funági yebe lun tareídawaguagüdǘn lídan wéyu le eméraaguagülei?
17 Dan le laríñagunbalin Jesúsu cátei le,
ába nibúsigarigua jamá sun láganiñu,
ánjaña sun jíbiri gürígia,
gúndaatiña láu cátei lé buri weíriguti le ladǘgübei Jesúsu.
Jémpulu luáguti tíla mostása
18 Ábati laríñagun Jesúsu.
—¿Ída líña ligáburi larúeijan Búngiu?
¿ca cátei úmounbei gayára lan níchuguni?
19 Ítara líña quei ában liraǘraü tíla mostása le lábunubei ában wügǘri lichárirugu,
ába laboúchun,
ába laweíridun darí lun liábin lun ábanme lan tídibu wéwe weíriti,
darí lun jadǘgün dunúru jádibu luágu tuburébu.
Jémpulu luáguti ísi
20 Ábaya laríñagun Jesúsu.
—¿Ca cátei úmounbei gayára lan níchuguni larúeijan Búngiu?
21 Ítara líña quei ísi le tíchugubei ában wǘri tídoun ǘrüwa líburu fulúaaru,
ába terésirun súngubei.
Béna le bürǘraübei
22 Ába lasígiruni Jesúsu luweíyasun Jerusaléoun,
arúfudajeina ligía lídan buri sun aǘdü lúma lirájüñü fulásu le ídaangiñebei lásügüra.
23 Ába laríñagun ában wügǘri lun Jesúsu.
—Nabúreme,
míbetiñásan ja lúnbaña jasálbarun?
Ába loúnabun Jesúsu,
ába laríñagun.
24 —Bürǘraüti lubéneri siélu,
joúcha jumá lun gayáraabei lan jebélurun lídaangiñe,
ladǘga quei naríñaguni jun,
sarágujaba busúentiña jebélurun,
siñábei.
25 Lárigiñe ladáuruni tabúreme múna lubéneri,
jugúya le boúgudibei jadaǘnjaba luágu béna,
jaríñagame.
“Wabúreme,
darába béna wabá.”
Ábame loúnabunün,
laríñagame jun.
“Ibídiñetün nun,
ibídiñe gíñe nun jalíana jumá.”
26 Ábameti jagúmeserun aríñaga.
“Joújadiwa,
gurá wagía búma,
arúfudaja amǘrü woun ǘmadarugu.”
27 Ábameti loúnabunün,
laríñagame.
“Aríñaga náali jun luágu ibídiñe jumá nun,
ibídiñe nun jalíana jumá.
Díse jumá nueí,
sun jugúya le adǘgübei wuríbani.”
28 Ligíaba jayájuajan,
acǘnrijame jári dánme jaríjini Abrahám,
Isáac,
lúma Jacób,
jáma jíbiri profétagu lídan larúeijan Búngiu,
jugúyame aságarúa boúgudin.
29 Jayábiba gürígia lueígiñe oúbaü le ñígiñe lubeí láfuara wéyu lúma lueígiñe le ñígiñe lubeí lálüda,
lueígiñe núru lúma lueígiñe suédi lun jañúurun eíga lídan larúeijan Búngiu.
30 Ñíbañati jádaangiñe ja agúmujoúnibaña guetó,
jagíaba furúmiñetiña,
jámeti furúmiñetiña guetó,
jagíaba agúmujoúni.
Layájun Jesúsu jawágu lílana Jerusalén
31 Lídan méme wéyu ligía,
ába jayábin fariséogu,
ába jaríñagun lun Jesúsu.
—Beíba yágiñe,
ladǘga busénti Heródes láfarunibu jilágubei.
32 Ába laríñagun joun.
—Jeíba,
jaríñagame lun wügǘri bíbuti ligía.
“Ugúñe lúma jarúga naságajan espíritugu wuríbatiña jádaangiñe gürígia,
areídaguagüda áu sánditiña,
lárigiñe jarúga,
lásurun nuwádigimari.
33 Lúnti nasígiruni nuweíyasun ugúñe,
jarúga,
lúma lárigiñe jarúga,
ladǘga máma lúnti lafarúniwa ában proféta jilágubei boúgudi lueí Jerusalén.
34 Ába layájun Jesúsu jawágu lílana Jerusalén ítara.
—¡O jugúya Jerusalénna!
Áfaragua jumáaña profétagu,
chǘgua jugúya dǘbü jawágun ja loúnajabaña Búngiu láu ugánu buíti jun!
¡Sarágu weíyaasu nálugun natoúnigirunün quei tatoúnigiruniña gáyu tirájüñü lábugiñe tarǘna,
májatün!
35 Ígira láadün Búngiu,
áni naríñajare jun luágu maríjindügüya jumáadina lan daríme lachǘlürün dan lun jaríñagun.
“Biníwati le ñǘbinbei lídan líri Wabúreme.”