Loúnajaniña Jesúsu ǘrüwa-wein-díisi disípulugu apúrichija
10
1 Lárigiñe cátei le,
ába lanúadajan Jesúsu ǘrüwa-wein-díisi jádaangiñe lánigu,
ába loúnajaniña lubá,
bián bián,
lídoun sun ageíraü lúma fulásu le lúnbei lídin ñi.
2 Laríñaga joun.
—Inárüni,
gíbetiña gürígia ja aráanseñabaña lun jagáambuni ugánu luáguti asálbaruni,
jagía,
ítara jáña queísi nádü le lúnbei lalúbajoúniwa,
áni loúguatiña ñadágimeintiña.
Ligía lúnti lubeí jamúriajan lúma Búngiu lun loúnajan ñadágimeintiña jagánaguoún.
3 Jeíba,
noúnajañadün quei mudún jádoun anímaalu gáñitiña.
4 Manǘga jumá ságü júmagua,
ni seínsu,
ni geídi,
meréderagun jugúyame ayánuja ni ca úma luágu ǘma.
5 Dánme le jebélurun tídoun ában múna,
busújuma furúmiñe,
jaríñagame.
“Darángilaü joun tílana múna to.”
6 Ánjein añájein lubeí gürígia jínsiñejabutiña lun darángilaü tídan múna tugúya,
jerésibirubadün láu ugúndani,
joúnbei abúsuruni lánina darángilaü.
Ánjein úa jabeí gürígia jínsiñejabutiña lun darángilaü tídan múna tugúya,
giríbugüda jumeí abúsuruni.
7 Reídei jumá tídan múna tugúya to ñí lubei jerésibirúa,
jou jumeíme,
gurá le íchugúti jun úouga busíganu,
ladǘga garíchati ñadágimeinti lun lafáyeiruaja.
Masáansija jumá múna.
8 Dánme le jachǘlürün lídoun ában ageíraü le ñí lumuti jerésibirúa,
joújumei le íchugúti jun,
9 areídaguagüda jumáña sánditiña ja ñítiña,
jaríñagame joun lílana fulásu ligía.
“Subúdigüdáwaali luáguti larúeijan Búngiu jun.”
10 Ánjaün achǘlüra lídoun ában ageíraü le ñí lumuti merésibirúniwa jumá,
furíjuma lídoun buri ǘma,
jaríñagame.
11 “Ásta licáliquin jageíra le luágubei wagúdi furú wamuti lun warúfuduni jun luágu magúndan wamá láu jigáburi,
áni subúdi jumeí luágu subúdigüdáwaali lan luáguti larúeijan Búngiu jun.”
12 Naríñajare jun luágu lídan lánme luwéyuri lagúseragüdüniña Búngiu gafígountiña,
janárimetimaabei jabeichúniwa lílana fulásu le merésibirunbadün sügǘ láu jabeichún lílana ubúrugu le Sodóma.
Lílana ageíraü buri magáambaditiña
13 ‘¡Fugiábu jugúya lílana Corazín!
¡Fugiábu jugúya lílana Betsáida!
Ladǘga lun jamúga ubúrugu lan Tíro o Sidón ladügǘwa buri miláguru le adügǘbei lídan jubúrugute,
binárü jamúga lasáansiragua jagáburi lílana,
ába jamúga jarúfuduni láu jadáüragun lúdu lúma balígi.
14 Ánjein jugúya,
lídaanme luwéyuri agúseruni,
weíritimaabei jabeichúniwa sügǘ jáu gürígia Tírona jáma Sidónna.
15 Amǘrüti,
ubúrugu le Capernaúm,
¿jarítaguatibu luágu liñurúaba lan bíri queísi líñun siélu?
Larárirawagüdǘwaba bíri ǘnabun queísi lǘnabun máfiougati.
16 Ába laríñagun Jesúsu joun ǘrüwa-wein-díisi disípulugu ja loúnajañabaña apúrichija luágu larúeijan Búngiu.
—Le agáambutün,
agáamba lumútina,
le májati lagáambunün,
májati gíñe lagáambunina,
áni le májati lagáambunina,
májati gíñe lagáambuni Núguchi le oúnajabalina.
Jagíribudun ǘrüwa-wein-díisi disípulugu
17 Ába jagíribudun ǘrüwa-wein-díisi disípulugu jagía lídaangiñe jaweíyasun láu ugúndani,
aríñageina jagía.
—Wabúreme,
ásta espíritugu wuríbatiña agáamba jamútiwa dan le waságaruniña lídan bíri.
18 Laríñaga Jesúsu joun.
—Ánja,
aríja numúti ligáburi leíguadun Máfia siélugiñe quei ában labírijanouga.
19 Rújadina ubáfu jun lun jadǘgüragun jéwe jáma águru,
masúfurirunga ni cáta,
lúma lun jére lan jubáfu lueí lubáfu Máfia.
20 Láu sun líra,
magúndaara jumá luágu jagáambunün espíritugu,
gúnda jumá luágu níjein lan jíri bürǘwañu tídan lilíburun Búngiu siélu.
Lagúndaarun Jesúsu
21 Lídan óra ligía,
ába labuínchagüdüni Sífiri Sándu Jesúsu láu ugúndani,
ába laríñagun.
—Núguchi,
le Labúremebei siélu lúma múa,
iñúragüda numúti bíri,
ladǘga arámuda báali cátei luáguti barúeijan jaweí chútiña áu jáma furéndeitiña,
ába bafúraanguagüdüni joun ja loúguabaña ufúrendei queísi irájüñü.
Ánja,
Núguchi,
ladǘga ítara líña babúseeruni.
22 ‘Derége láali Núguchi sun cátei nun.
Úati ni ában subúdijabuti cátana lan lueídügüya Núguchi,
úati gíñe ni ában subúdijabuti cáteiñein lan Núguchi nueídügüya jáma ja úntiña nabúseera nasúbudiragüdüni.
23 Ábati ladígiragun adímureja joúnrügü láni disípulugu,
laríñaga.
—Fuleíseiwatiña ja aríjubalin cátei le jaríjubei jugúya,
24 ladǘga naríñajare jun luágu sarágu jáña urúeigu jáma profétagu abúseerutiña yebe meja jaríjini le jaríjubei jugúya guetó,
maríjin jamúti,
busén jagía yebé meja jagáambuni le jagáambubei guetó,
magáambun jamúti.
Jémpulu luáguti Samariána le buídubei
25 Lídan ában guríriguaü,
ñíñein ában arúfudajati lilúrudun Moisés,
abúseeruti loúchaguni Jesúsu,
ába lásaarun,
ába laríñagun lun.
—Maésturu,
¿cábasan nadǘga lun gayára lan nibíjini ibágari magúmuchaditi?
26 Laríñaga Jesúsu lun.
—¿Cáteigi bürǘwañubei lídan lilúrudun Moisés?
¿Ída liñágia balíijan ñi?
27 Ába loúnabun,
laríñaga.
—Jínsiñelá Babúreme Búngiu bun táu sun banígi,
táu sun buwáni,
láu sun bére,
lúma láu sun bisáminan,
jínsiñe jagíame bíbirigu bun quei bínsiñegua búngua.
28 Ábati laríñagun Jesúsu lun.
—Oúnabaadibu buídu,
ánjein badǘga ítara,
bibíjubei ibágari magúmuchaditi.
29 Queíti busén lan arúfudajati ligía larúfuduni luágu buídu lan lálügüdajan,
ába laríñagun lun Jesúsu.
—¿Cátañagi níbirigubaña?
30 Ábati loúnabuni Jesúsu,
laríñaga lun.
—Ñíñein ában wügǘri arágachuti Jerusaléngiñe lun ubúrugun Jericó,
luágu luweíyasun ába járügüdüni jíwerutiña,
ába jíwerujani sun le lúmabei ásta lanáangun,
buleísei jameí,
ába jígiruni jilá mémeeli.
31 Ába lásügürün ában jafádirin juríu lídaangiñe méme ǘma ligía,
dan le laríjinbalin wügǘri ligía,
mebéresenti láu,
ába lasígiruni leíbugun loubáfurugugiñe ǘma.
32 Sügǘ ligía ában jádaangiñe ladǘgawagun Leví ñígiñe,
dan gíñe le laríjini wügǘri buleíseiwaali ligía,
ába gíñe lasígiruni leíbugun loubáfurugugiñe ǘma,
mebéresenga gíñe láu.
33 Ábati lásügürün ában wügǘri Samariána aweíyasujati lídaangiñe ǘma ligía,
dan le laríjinbalin,
ába lagúdemedagun lun.
34 Ába liábin,
ába lagáranijan lun bíti buri le luágubei láu aíli túma diweín,
ába lagǘraguni.
Ába laweínragüdüni luágu lilǘgün burígü,
ába lanǘgüni tídoun jában chülǘdügütiña,
ába ladǘgüni le liyáraati lun.
35 Larúgan,
dan le leíbuga lan Samariána ligía,
ába láluguchun bián seínsu le denáriu,
ába líchuguni lun tabúreme múna,
laríñaga lun.
“Toúnigibeí wügǘri le,
ánjabu agástara ámu lueí le níchugubei bun luágu,
nafáyeirubei bun dánme le nagíribudun.”
36 Ábati lálügüdüni Jesúsu arúfudajati ligía.
—¿Cáteiti jádaangiñe ǘrüwa wügǘriña ja líbiribei le ueíbei líwerujoúa,
lídan barítagun?
37 Laríñaga lun.
—Le gudémejabubei lun.
Laríñagati Jesúsu lun.
—Ítaralá gíñe badǘga.
Jesúsu jábiñe Márta túma María
38 Ába lasígirun Jesúsu luágu luweíyasun jáma lánigu,
ába lachǘlürün lídoun ában liraǘraü fulásu le ñí lubei terésibirei ában wǘri gíritu Márta,
túbiñe.
39 Ñíñoun ában tamúlelua Márta gíritu María,
ába tañúurun lubádu lugúdi Jesúsu lun tagáambuni le laríñagubei,
40 ánjounti Márta,
weíriti teténirun lun tubéresegun.
Ába taríñagun Márta lun Jesúsu.
—Nabúreme,
¿mebéresentibusan láu tígirunina namúlelua adǘgei sun berésegu nábugua?
Aríñagabá tun lun tíderagunina.
41 Ába loúnabunun Jesúsu,
laríñaga tun.
—Márta,
bafúuduña luágu sarágu cátei,
42 buídurügüti murúsun lun weígin.
Anúadaja táali María lubuídun-ágei cátei le lúnbei ladügǘniwa,
áni úabei ni ában lun lagídaruni tueí.