Loúchawagúniwa Jesúsu
4
1 Ába lígiruni Jesúsu fulásu loúbawagu dúna Jordán,
buin láu lubáfu Sífiri Sándu,
ába lanǘgüni Sífiri Sándu lídoun fulásu mageírawati.
2 Reídeiti Jesúsu bián-wein wéyu ñi láu Máfia oúchaguei ánjein áburuja lídoun wuríbani.
Meíginti ni cáta lídan sun bián-wein wéyu ligía,
ába lasándirun ában oúnwenbun ilámaü.
3 Ábati laríñagun Máfia lun.
—Ánjein Liraǘ bubei Búngiu,
salíguagüdabeí dǘbü le feínme.
4 Laríñaga Jesúsu lun.
—Taríñajare Lerérun Búngiu.
“Mámarügüba táu fein jabágarida gürígia,
jabágariduba gíñe láu jagúnfulirun láu sun dimúrei le laríñagubei Búngiu.”
5 Lárigiñe,
ába lanǘgüni Máfia Jesúsu luágun ában wǘbü íñuti,
ába larúfuduni sun fulásu le uboúagubei lun lídan ában.
6 Ába laríñagun Máfia lun.
—Níchugubei sun ubáfu lúma sun uweíriguni le bun
7 ánjabu ájuduragua nun lun banǘgünina quei bubúngiute,
bánibei súngubei,
ladǘga ibíja náali sun le,
áni gayáraati níchuguni lun le únti nabúseera.
8 Ába laríñagun Jesúsu lun.
—Dísebá nueí,
Máfia,
ladǘga taríñajare Lerérun Búngiu.
“Judúguabá lun Búngiu le Babúreme,
lúnrügülá besériwida.”
9 Lárigiñe,
ába lanǘgüni Máfia ubúrugun Jerusalén,
ába laweínragüdüni tábulugu témpulu,
ába laríñagun lun.
—Ánjein Liraǘ bubei Búngiu,
chǘguabá búngua yágiñe lun ǘnabun,
10 ladǘga taríñajare Lerérun Búngiu.
Loúnajabaña Búngiu láni ánjeligu lun joúnigiruníbu,
11 janǘgübadibu jájaburugu lueí labúleiseirun bugúdi luágu dǘbü.
12 Ába laríñagun Jesúsu lun.
—Taríñajare gíñe Lerérun Búngiu.
“Moúchaguabeí Búngiu le Babúreme.”
13 Dánti le madárijali Máfia cába lan luwúyeri oúchawagúni ladǘga lun Jesúsu,
ába lígiruni lúngua luágu átiri dan.
Lagúmeseruni Jesúsu luwádigimari Galiléa
14 Ába lagíribudun Jesúsu Galiléoun buin láu lubáfu Sífiri Sándu,
ába buríti ladímurejoún luágu lídan sun fulásu geyégua.
15 Arúfudajatija tídan jalígilisin juríu lídan sun fulásu,
buíti jadímurejan sun gürígia luágu.
Jesúsu lídan ubúrugu Nazarét
16 Ábati lídin Jesúsu Nazarétün,
le fulásu le ñí lubei lagǘriajoúa,
ába lebélurun tídoun jalígilisin juríu lídan wéyu le eméraaguagülei quei ligáburi yebu,
ába laráramun lun lalíijan tídan Lerérun Búngiu.
17 Ába jíchugunun lilíburun proféta Isaías lun,
dan le ladárarunun,
ába ladáriruni le ñí lubei laríñaga ítara.
18 Níjein láni Búngiu Sífiri Sándu nuágu,
ladǘga anúadaja láadina lun níchuguni ugánu buíti joun gudémetiña,
oúnaja láadina lun námalijaniña ja nidíjeribaña tídan janígi,
lun náfuridagüdüniña adaürǘtiña,
lun níchugun aríjini joun maríjintiña,
lun neséfuruniña ja ouserúabaña wuríba,
19 lun nadímurejan luágu dan le fuleíseijabu lan Búngiu joun gürígia.
20 Ába ladáurunun Jesúsu líburu,
ába líchugunun lun ídejati tánina ligílisi,
ába lañúurun.
Queíti jasígirun sun ja ñíbaña aríaguei,
21 ába lagúmeserun adímureja,
laríñaga.
—Ugúñe guánarü gúnfulijali cátei le jigíbugiñe.
22 Adímurejatiña sun jagía buíti luágu Jesúsu,
weírititi janígi luágu lubuídun buri dimúrei le laríñagubei.
Jálügüdagua buríti jámagua.
—¿Mámasan le liraǘ José le?
23 Ába laríñagun Jesúsu joun.
—Subúsiti nun luágu jaríñagubei lan cátei le nun.
“Surúsia,
agáraniguabá búngua”,
jaríñaguba giñe nun.
“Agáambaadiwa luágu buri cátei le adǘga báalibei Capernaúm,
adǘgabeí gíñe ya bageíra.”
24 Ába lasígirun adímureja,
laríñaga.
—Ninárün jáu luágu úa lan ni ában proféta erésibirúati buídu lageíra.
25 Choúru numúti luágu añájein lán meja sarágu würíña ja jiláguañábaña jámarigu jádan Israelítagu lídan meja lidáani proféta Elías,
dan le májuyun lubeí júya luágu ǘrüwa irúmu dimí,
ába ñi lan sarágu ilámaü fulásurugu,
26 áni moúnajan lumúti Búngiu Elías túmoun ni ában jádaangiñe würíña jiláguaaña jámarigu jagía ja aganoúbaña Israél,
loúnajei túmoun ában to aganoúboun Sarépta,
yaráfa lun ubúrugu Sidón.
27 Ñíñanu meja gíñe sarágu gawágutiña gumeín luágu jára ñi Israél lídan lidáani proféta Eliséo,
úati ni ában jádaangiñe areídawaguagüdüti lueídügüya Naamán le Síriana.
28 Dan le jagáambunbalin sun ja ñíbaña ligílisirugu cátei le,
ába jagáñidun sarágu.
29 Ába jásaarun,
ába jaságaruni Jesúsu bougudín lueí fulásu,
ába janǘgüni lábulugun wǘbü le gagíbuagubalin fulásu lun jájuchuruni ñígiñe.
30 Ába lásügürün Jesúsu jamídaanguágiñe jámagua,
ába lídin.
Ában wügǘri gawáguti espíritu wuríbati
31 Ábati lídin Jesúsu Capernaúm,
ában fulásu le lídaanbei Galiléa,
ába larúfudajan joun gürígia ñi lídan wéyu le eméraaguagülei.
32 Weírititi janígi láu ligáburi larúfudajan,
ladǘga láu ubáfu ladímureja.
33 Ñíñeinti ában wügǘri ligílisirugu,
gawáguti espíritu wuríbati,
ába lagúaragun ítara.
34 —Ígira báwa,
¿ca uágu bemétera wámoun,
Jesúsu le Nazarétna?
¿Biábiña agǘnrinchaguawa?
Subúdi numútibu,
áni subúdi numúti luágu amǘrü lan Liraǘ Búngiu le sándubei.
35 Ába ladeínjan Jesúsu lun espíritu wuríbati ligía,
ába laríñagun lun.
—¡Maníba,
furíba lídaangiñe gürígia le!
Ábati lájuchuruni espíritu wuríbati wügǘri ligía múarugun jagíbugiñe súngubei,
ába láfuridun lídaangiñe,
mabúleiseirunga.
36 Ába laweíridun janígi súngubei,
ába jaríñagun jámagua.
—¿Cáteisán buri dimúrei le?
¡Adímurejati wügǘri le láu gumádi lúma ubáfu joun espíritugu wuríbatiña,
ába jáfuridun!
37 Adímurejoúatiti buri luágu Jesúsu lídan sun fulásu geyégua.
Lareídaguágüdünun Jesúsu límenidi Pédro
38 Ábati láfuridun Jesúsu tídaangiñe jalígilisin juríu,
ába lídan lúbiñoun Simón.
Sándiñounti límenidi Simón,
tabíruajaña,
ába jayúmuragun lun Jesúsu lun lareídaguagüdünun.
39 Ába lélemuchun Jesúsu tuágun,
ába ladeínjan lun abíruaü,
ába lagídarun abíruaü tueí.
Lídan méme óra ligía ába tásaarun,
ába tagúmeserun eténira joun.
Lareídaguagüdün Jesúsu sarágu sánditiña
40 Sun ja añájeinbaña sánditiña jábiñe,
dan le láfuachun wéyu ába janǘgüniña lun Jesúsu,
ába líchuguni lújabu jawágu cáda ában jádaangiñe,
ába lareídagun furúmieguarügü sándi le jawáguti.
41 Sarágu jaña gíñe ja gawágutiña espíritugu wuríbatiña,
ába jagídarúniwa jaweí,
ába buri jagúaragun ítara.
—Amǘrü le Liraǘbei Búngiu.
Ába ladeínjan Jesúsu joun espíritugu wuríbatiña,
mígirun lumútiña lun jadímurejan,
ladǘga subúdi jamúti luágu ligía lan Crístubei.
Lapúrichijan Jesúsu Galiléa
42 Dan le larúgadunbei,
ába láfuridun Jesúsu bougudín lueí ubúrugu lídoun ában fulásu mageírawati.
Ába jáluajani gürígia,
ába jachǘlürün le ñíjin lubeí,
buséntiña yebe jeréderuni lueí lídin,
43 ába laríñagun joun.
—Gásu gíñe níchuguni ugánu le luáguti larúeijan Búngiu joun lílana líbiri fulásu,
ladǘga lun líra noúnajoúa.
44 Ítara líña lídin apúrichijeina tídan buri jalígilisin juríu,
Galiléa.