Santa Lúcia
Nome linguagem     Nomes de idioma alternativosCódigoPaís
Saint Lucian CreoleacfDomínica, Granada, Santa Lúcia, Trindade e Tobago
522 visitas
Feedback