Granada
Nome linguagem     Nomes de idioma alternativosCódigoPaís
American Sign Languagease
Saint Lucian CreoleacfDomínica, Granada, Santa Lúcia, Trindade e Tobago
546 visitas
Feedback