Scripture Resources in Thousands of Languages
Taiwanese (Min Nan)


Alternative Language Names: Hainan, Hokkien, Teochew, Chaochow, Fujian, Tiuchiu, Chinese, Min Nan, Banlamgi, Min Nan, Minnan, Chao-Shan, Leizhou, Longdu, Mai, Quanzhou, Shantou, Xiamen, Zhangzhou, Zhenan Min, Amoy, Changchew, Chaozhou, Chinchew, Choushan, Hainanese, Lei Hua, Li Hua, Qiongwen Hua, Swatow, Wenchang, Southern Min, Chiu Chao, Tiu Chiu, Teochiu, Fujianese, Fukienese, Teochow, Taechew, Min Nam, Fukien, Techu, Chaenzo, Sanso, Bân-lâm-gú, Taiwanese
Language Code: nan

 
Read and ListenRead and Listen on Bible.is
View
View The JESUS Film - Chinese, Hainanese
View
View The JESUS Film - Taiwanese-nan
View
View Magdalena
ReadAudio recordings : Global Recordings Network
Check SIL.orgCheck SIL.org for resources in this language

385 visits
Feedback