Des ressources bibliques dans des milliers de langues

Chine
Nom de la langue     Noms dꞌautres languesCodePays
A-HmaohmdChine
AdiadiChine, Inde
Akeu
Ake, Aki, Akui, Aki, Akui, Gokhu, Gaolkheel, Akheu, Gokhy
aeuChine, Laos, Myanmar, Thaïlande
Akha
Ahka, Aini, Ak'a, Aka, Ikor, Yani, Aini, Ak'a, Aka, Ikor, Yani, Khao Ikor
ahk
AzhaazaChine
Azhe
yizChine
BaibcaChine
Bai, Southern
Dali, Xiangyun
bfsChine
Bisu
Lawa, Lua, Mbisu, Mibisu, Laba
bziChine, Thaïlande
BouyeipccChine, Vietnam
Bouyei AnshunpccChine, Vietnam
Chinese, Cantoneseyue
Chinese, Foochow
Foochow, Chinese, Min Dong, Fuzhou, Fuchow, Guxhou, Eastern Min, Xinghua, Hsinghua, Hokchiu, Min Dong
cdo
Chinese, macrolanguage
zhoChine
Chinese, Mandarin
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, Mandarin (simplified)
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, ShanghainesewuuChine
Chinese, XianghsnChine
DaurdtaChine, Mongolie
Digaro-Mishmi
Darang Deng, Darang, Darang Dengyu, Digaro, Digaru, Mishmi, Taaon, Taraon, Taying
mhuChine, Inde
Dong, Southern
Gam, Kam, Tong, Tung, Tung-Chia
kmcChine
EvenkievnChine, Mongolie, Russie
GehmjChine
Hakkahak
Hani, HayahniChine, Laos, Vietnam
Hlai, HaslicChine
Hmong DawmwwChine, Laos, Thaïlande, Vietnam
Hmong Njuahnj
Hmong ShuadhmzChine, Vietnam
Inner MongolianmvfChine, Mongolie
Iu MieniumChine, Laos, Thaïlande, Vietnam
KachinkacChine, Myanmar
Kalmyk-OiratxalChine, Mongolie, Russie
Kazakhkaz
KhakaskjhChine, Russie
Khampa, EasternkhgChine, Myanmar
KhmukjgChine, Laos, Thaïlande, Vietnam
Kirghiz
Kyrgyz, Kirghizi, Kirgiz, Kyrgyz tili, Kyrgyzcha, Northern Kyrgyz, Southern Kyrgyz, Kara, Ke'erkez, Kara-Kirgiz
kirChine, Kirghizistan, Tadjikistan, Turquie
Korean, Southkor
LadakhilbjChine, Inde
LahaulilbfChine, Inde
Lahulhu
Lahu ShilhiChine, Laos, Myanmar, Thaïlande
LashilsiChine, Myanmar
LhaovomhxChine, Myanmar
Lhomi
lhmChine, Inde, Népal
Lingao
Lincheng, Qiongshan, Lingao Proper-Dengmai, Bê, Limkow, Linkow, Ong-Be, Ongbe, Vo Limkou
onbChine
Lipo, Eastern
Eastern Lipo, Western Lipo, Lipo, Central Lisu, Dayao, Eastern Lisu, Lolongo, Lolopo
lpoChine
LisulisChine, Inde, Myanmar, Thaïlande
Lolopo
Nanhua Lolopo, Shuangbai Lolopo, Yao'an Lolopo, Bai Yi, Central Yi, Gaoshanzu, Hei Yi, Lolopho, Lulupu, Luolu
yclChine
Mangghuer WugemjgChine
Miju-Mishmi
Geman Deng, Kaman, Keman, Miji, Miju, Mishmi, Eastern Mishmi, Geman Dend, Kman
mxjChine, Inde
NanaigldChine, Russie
Nasu, Eastern
Luquan Naso, Wuding Naisu, Yi, Wuding-Luquan, Black Yi, Dian Dongbei Yi, Hei Yi, Nasu, Nasupho, Wu-Lu Yi
ywqChine
Naxi
Lapao, Lijiang, Ludian, Lomi, Mu, Nahsi, Nakhi, Naqxi, Nasi
nxqChine
NgochangacnChine, Myanmar
Palaung, Rumai
Humai, Ngwe Palaung, Rumai, Rumai Humai, Shan Rumai, Si, Rumai, Ta'ang, Ngwe Palaung, Rumai Humai, Shan Rumai, Silver Palaung, Ta'ang Rumai, Tai Rumai
rbbChine, Myanmar
PlangblrChine, Myanmar, Thaïlande
Ruching PalaungpceChine, Myanmar, Thaïlande
Russian
русский язык‎ (russkij jazyk)
rus
Russian, Central Asian
rus
ShanshnChine, Myanmar, Thaïlande
SharchogpatsjBhoutan, Chine, Inde
SherpaxsrChine, Inde, Népal
Shui
Pandong, Sandong, Yang'an, Central Sui, Southern Sui, Sui, Ai Sui, Sui Li, Suipo
swiChine, Vietnam
Southern Nisu
Mojiang Nisu, Yuanyang Nisu, Nisu, Southern, Nisupho, Yuan-Mo Yi
nsdChine
SuodiiiiChine
Tai DambltChine, Laos, Thaïlande, Vietnam
Tai Luekhb
Taiwanese (Min Nan)nan
Tatar
Kazan Tatar, Tartar, Tata'er, Middle Tatar, Western Tatar, Kazan, Mishari, Misher
tatChine, Kazakhstan, Russie, Turquie
Tawang Monpa
twmChine, Inde
Tibetan, AmdoadxChine
Tibetan, LhasabodBhoutan, Chine, Inde, Népal
Tu, HuzhumjgChine
TuvintyvChine, Mongolie, Russie
UyghuruigChine, Kazakhstan, Mongolie, Turquie
Uzbek, Northernuzn
VietnamesevieCambodge, Chine, Vietnam
WawbmChine
WaprkChine, Myanmar, Thaïlande
WakhiwblAfghanistan, Chine, Pakistan, Tadjikistan
ZaiwaatbChine, Myanmar
Zhuang, Guibian
Guibian Zhuang, Buyei, Buyoi, Kang Yei, Northern Zhuang, Buyei, Buyoi, Kang Yei, Northern Zhuang, Vahcuengh
zgnChine
Zhuang, Hongshuihe
Zhuang, Central Hongshuihe
zchChine
Zhuang, Yongbei
zybChine
2558 visites
Commentaires