Chili  
Nom de la langue:     Noms Langue Alternate:Code de langue:Pays:
Nom de la langue:Noms Langue Alternate:Code de langue:     Pays:
Aymara, CentralAimaraayrArgentine, Bolivie, Chili, Pérou
MapudungunAraucano, Mapuche, MapudunguarnArgentine, Chili
Rapa NuiEaster Island, PascuenserapChili

C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
s